Poetyka bauhausu - wernisaż i wykład

Zaczęło się od szkoły, potem przekształciło się w pewną ideę, która rozlała się po świecie. Głównym założeniem Bauhausu było stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej architektury, adresowanej do użytkownika, który stał w centrum całej koncepcji. Z okazji stulecia Bauhausu Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS zaprasza na wystawę „Poetyka Bauhausu”. Wernisaż wystawy poprzedzony zostanie wykładem prof. Michaela Fleischera. Zapraszamy 5 marca 2019 roku o godz. 17:00 do wrocławskiej siedziby Uniwersytetu SWPS. 

szkoła projektowania w dessau - fot. mariusz wszołek szkoła projektowania w dessau - fot. mariusz wszołek

Semestr letni rozpoczynamy od wernisażu na okoliczność 100 lat wciąż aktualnej idei Bauhausu, której nie można sprowadzić do prostej formuły „form ever follows function”. Bauhaus to idea, która zakładała projektowanie pod kątem egalitarnego społeczeństwa, zwracając szczególną uwagę na funkcję w swoich realizacjach. Nie chodziło tu tylko o wzornictwo przemysłowe, ale całościowe przemyślenie otaczającej nas przestrzeni począwszy od architektury przez meble, skończywszy na przedmiotach codziennego użytku. Walter Gropius, założyciel szkoły bauhausu w Weimarze wskazywał, że główna oś dydaktyki i praktyki projektowej koncentrowała się na znalezieniu nowego podejścia „zachęcającego do kreatywnego postrzegania świata, a w ostatecznym rozrachunku prowadzącego do odmiennego pojmowania życia”. Projektowanie w tym kontekście stało się modus operandi dla nowego społeczeństwa – otwartego, refleksyjnego i równościowego.


Dla uczczenia idei Bauhausu przedstawiamy serię plakatów wskazujących na najważniejsze zasady szkoły Waltera Gropiusa – poetyka Bauhausu została opracowana przez prof. Michaela Fleischera, zaś koncept wystawy został przygotowany przez Panią Katarzynę Sowę, Małgorzatę Ciesielską i dra Mariusza Wszołka. Wstępem dla wernisażu będzie wykład prof. Fleischera na temat historii i poetyki Bauhausu.

Prelegent:

prof. Michael Fleischer – Naukowo zajmuje się dyscyplinami wiedzy i umiejętności umożliwiającymi lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości społecznej. W pracy badawczej skupia się na analizie problemów występujących w komunikacji społecznej, aktualnych zastosowań designu, społecznych funkcji reklamy i designu, a także komunikacji interkulturowej i funkcjonowania nauki w kontekście społecznym. Autor takich publikacji, jak: „Typologia komunikacji” (2012), „Communication Design czyli projektowanie komunikacji” (2010), „Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design” (2009). Współautor „Słownika polszczyzny rzeczywistej” (2011), publikacji wieńczącej badania nad przekleństwami w języku polskim. 

Informacje logistyczne:

  • 5 marca 2019 r., godz. 17.00, 
  • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30 b, Główny hol
  • Formularz zapisów: link
  • Wydarzenie na Fb: link