Grafika: portfolio - nowy cykl spotkań

O tym, że świat się zmienia, nie trzeba nikogo przekonywać. W odpowiedzi na tę zmianę pojęcie designu również poszerza swój zakres znaczeniowy. Nie bez powodu przekonujemy, że studiów graficznych nie sposób zamknąć w sztywnych ramach procedur wizualizacyjnych w obrębie techniki i technologii. Podczas spotkań z cyklu „Grafika: portfolio” szeroko będziemy mówić o roli projektanta komunikacji wizualnej. Spotkanie odbędzie się pod patronatem Strefy Designu Uniwersytetu SWPS.

Prelegenci 13.06.2019 - design jako interdyscyplinarny projekt
więcej
prelegenci 08.05.2019 - design jako projekt
więcej
Prelegenci 11.04.2019 - dyskurs wizualny
więcej
Prelegenci 14.03.2019 - graphic design
więcej

Studia projektowe przede wszystkim mają kształcić sprawnych projektantów, wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne dla rozwiązywania problemów i dostarczania użytecznych i pożądanych społecznie rozwiązań – projektowanie bowiem zawsze powinno być dla ludzi, z ludźmi i o ludziach. Deklaratywny obraz studiów graficznych i roli projektanta we współczesnej rzeczywistości społecznej jest prosty do zbudowania, ale trudny do udowodnienia i utrzymania; stąd też idea projektu „Grafika: portfolio”, w ramach którego chcemy wyjaśniać, uwrażliwiać i pokazywać, na czym polega rola projektanta komunikacji wizualnej za pośrednictwem dokonań projektowych naszych studentów.

„Grafika: portfolio” to projekt, którego celem jest również przedstawienie możliwości zastosowań graficznych i szerzej projektowych w obrębie komunikacji wizualnej. „Grafika: portfolio” to wreszcie możliwość

zaprezentowania wrocławskiemu środowisku kreatywnemu naszych studentów, którzy mają coś do powiedzenia swoją twórczością. Chcemy tym samym rozwijać środowisko wrocławskiego sektora kreatywnego poprzez wymianę doświadczeń, dyskusję o dokonaniach projektowych i rzetelny feedback. „Grafika: portfolio”  to spotkania, w ramach których studenci katedry grafiki będą prezentowali swoje dokonania projektowe w kilkunastominutowych wystąpieniach, po których odbywać się będzie krótka dyskusja z udziałem przedstawicieli sektora naukowego, artystycznego, miejskiego i rynkowego.

Czas i miejsce:

14 marca 2019 r., godz. 18.00-21.00,
Klub PROZA
ul. Przejście Garncarskie 2
50-107 Wrocław


Harmonogram spotkań:

  • 14.03.2019 - godz. 18:00
  • 11.04.2019 - godz. 18:00
  • 08.05.2019 - godz. 18:00
  • 13.06.2019 - godz. 18:00
  • 18.09.2019 - wystawa podsumowująca "Recepcja"

Dodatkowe informacje:

  • Zapisy: link (liczba miejsc ograniczona)
  • Kontakt: e-mail
  • Wydarzenie Facebook: link