program stypendialny głowa się rusza 2019/2020

Celem programu stypendialnego jest wybranie projektu przedstawiającego rozwiązanie kreatywne dla zaproponowanego zadania. Technika dowolna. Treść zadania: W 2019 roku obchodzimy setne urodziny Bauhausu. Z tej okazji prosimy o przygotowanie plakatu reklamowego, którego głównym komunikatem będzie informacja o rocznicy. Hasło wiodące: „Bauhaus buduje ludzi”. Termin nadsyłania prac: 20 lipca 2019 roku. Program stypendialny adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na Uniwersytecie SWPS. Pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. Szukamy osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. Nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.

Zgłoszenia krok po kroku:

  • Wypełnij następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o autorstwie pracy
  • Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji do 20 lipca 2019 roku.
  • Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą zamieścić dopisek „Głowa się rusza”, a na odwrocie – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko oraz adres pocztowy.
  • Jeżeli składasz dokumenty osobiście w Biurze Rekrutacji, zamieść je w zamkniętej i opisanej kopercie (imię i nazwisko, adres pocztowy, dopisek „Głowa się rusza”)
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 lipca 2019 roku. O wynikach zostaniesz poinformowany/a za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.swps.pl/konkursgrafika.

Dodatkowe informacje: