plener dydaktyczny katedry grafiki - edycja 2018/2019

w tym roku grupy plenerowe rozjechały się po wielu lokalizacjach w polsce. dwie grupy tradycyjnie już zawitały do podlesic na jurze krakowsko-częstochowskiej, kolejne dwie grupy dotarły do szczyrku, a studenci koncentrujący swoje zainteresowania projektowe na fotografii odwiedziły sokołowsko. tym razem wszystkie grupy miały jeden - trudny - projekt. zaprosiliśmy studentów do podjęcia refleksji na temat projektowania — chodziło o to, żeby zadać sobie wiodące pytania: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w formie manifestu designu. manifest to projekt, w którym nie można bać się porażki i tym bardziej nie można obawiać się marzeń - trzeba przemyśleć to, jakie projektowanie chce się zaproponować i za co chce się zostać zapamiętanym. trzeba się jednak przygotować na to, że za to samo szybko można zostać zapomnianym. 

jedni pragnęli wyśpiewać miłość do niebezpieczeństwa, praktykę energii i zuchwałość (futuryści), drudzy skupili się na sile konstrukcji relaksując się technologią (konstruktywiści). byli też i tacy, którzy uważali, że nie rezultat, lecz założenie początkowe procesu kształtowania pokazuje, czy rozwiązanie wzięło się z życia, czy jest celem samym w sobie; wierzyli, że forma postępuje za funkcją (louis henry sullivan). wszyscy ci wielcy i mali rozumieli, że projektowanie to coś więcej niż fach robienia ładnych obrazków — postulowali zmianę, krytycznie odnosząc się do zastanego”