corporate identity dla wkw wiadrus

Wizją jest społeczeństwo Dolnego Śląska, w szczególności młodzi ludzie, czynnie uprawiający turystykę kajakową. Uprawiając sport kształtujemy charakter, mamy szansę zintegrować się z osobami dzielącymi naszą pasję co prowadzi do budowania relacji, poszerzamy naszą wiedzę na temat danej dyscypliny oraz, tak jak w wypadku kajakarstwa, z zakresu krajoznawstwa. Na misję organizacji składa się organizowanie spływów kajakowych, wycieczek rowerowych, spacerów po Wrocławiu i innych wydarzeń sportowych. Głównymi wartościami, którymi kieruje się organizacja jest pasja, przyjaźń, siła charakteru, współpraca i rozwój.

zadaniem studentów i studentek w ramach modułu corporate identity było opracowanie kompleksowego programu corporate identity, na który składały się: analiza, planowanie strategiczne i kreacja. studenci zostali poproszeni o wybór dowolnej fundacji lub organizacji pożytku publicznego, którą można wesprzeć w postaci kompleksowego programu wizerunkowego. Szczegółowo projekt dotyczył analizy sytuacji zastanej, opracowania koncepcji tożsamości postulowanej i realizacji tejże w postaci systemu identyfikacji wizualnej, fotografii wizerunkowej i gadżetu promocyjnego. Idea projektu wydaje się być prosta: warto pomóc ludziom, którzy robią fajne rzeczy i sami pomagają innym.

  • autorzy: karolina olech, dominika jankowska, kacper kuć, paulina stelmańska, klaudia janczura
  • prowadzący: dr mariusz wszolek, dr krzysztof moszczyński, dr małgorzata jabłońska, dr michał jakubowicz, dr karolina lachowska
  • moduł: corporate identity