corporate identity dla towarzystwa upiększania miasta

Założone w 2004 r. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia (TUMW) to jedno z najstarszych wrocławskich stowarzyszeń zajmujących się polityką miejską. TUMW działa w obszarach związanych z dbałością o estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, ochronę zabytków i kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Do swoich działań wciela również problemy związane z polityką tożsamości Wrocławia.

zadaniem studentów i studentek w ramach modułu corporate identity było opracowanie kompleksowego programu corporate identity, na który składały się: analiza, planowanie strategiczne i kreacja. studenci zostali poproszeni o wybór dowolnej fundacji lub organizacji pożytku publicznego, którą można wesprzeć w postaci kompleksowego programu wizerunkowego. szczegółowo projekt dotyczył analizy sytuacji zastanej, opracowania koncepcji tożsamości postulowanej i realizacji tejże w postaci systemu identyfikacji wizualnej, fotografii wizerunkowej i gadżetu promocyjnego. idea projektu wydaje się być prosta: warto pomóc ludziom, którzy robią fajne rzeczy i sami pomagają innym.

  • autorzy: martyna gach, Liubov Oliiinyk, Aleksandra Kucewicz, Weronika Mazurek
  • prowadzący: dr mariusz wszolek, dr krzysztof moszczyński, dr małgorzata jabłońska, dr michał jakubowicz, dr karolina lachowska
  • moduł: corporate identity