1. forum legal design na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu

prawo dotyczy nas wszystkich – to wiemy. czasem nie wiemy jednak, jak z niego skorzystać. trudno zrozumieć hermetyczną treść uchwał, ustaw i rozporządzeń. rozwiązaniem może być legal design – dziedzina projektowania, która skomplikowany język prawa tłumaczy na przystępny język wizualny. Zapraszamy na 1. Forum Legal Design we Wrocławiu i w Polsce. Zaprezentujemy meritum i dobre praktyki koncepcji,  nasze działania i produkty.

program pierwszego legal design forum
więcej

Rynek usług i edukacji w zakresie prawa dysponuje nowymi pojęciami: legal tech i legal design. Dla nas jest to powód i okazja do połączenia sił - prawa i designu - w eksploracji i niesieniu rozwiązań dla sygnalizowanej potrzeby szeroko pojętych użytkowników prawa. O ile rozwiązania legal tech (1.0; 2.0; 3.0) zajmują się wyłącznie wsparciem i automatyzacją rynku prawniczego przez jego informatyzację i digitalizację, o tyle Legal Design proponuje rozwiązania znaczenie bardziej kompleksowe w zakresie podniesienia jego innowacyjności, dostępności i efektywności.


Legal design jako hybryda różnych podejść, która opiera się w na wykorzystaniu w świecie prawa zasad projektowania skoncentrowanego na potrzebach odbiorcy w celu dostarczania mu usług prawnych w sposób innowacyjny i przystępny. Legal design nie stanowi odrębnej dyscypliny projektowej - to bazująca na doktrynalnym wymiarze praktyki projektowej zorientowanej na człowieka (human centered design) synteza information design i systemu prawa. Ramowy program: 

  • 09.30-12.30 – cześć 1: konferencja, debata, dyskusja
  • 12.30-13.30 – część 2: wernisaż wystawy prac studentów grafika swps
  • 13.30-16.30 – część 3: warsztat kompetencyjny 

Dodatkowe informacje i kontakt: 

  • Kontakt merytoryczny: dr Dorota Płuchowska | e-mail
  • Organizacja: Anna Romańczuk | e-mail
  • Wydarzenie fb: link
  • Info o legal design: link