seria wydawnicza podręczników naukowych manual

seria wydawnicza manual to wspólne przedsięwzięcie wydawnicze pracowników katedry grafiki uniwersytetu swps i zakładu projektowania komunikacji instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej uwr, której ideę można sprowadzić do naukowych podręczników obejmujących zagadnienia związane z systemową doktryną communication design.

Manual: kreacja reklamowa
więcej
Manual: legal design
więcej
Manual: information design
więcej
manual: reklama
więcej
Manual: antologia communication design
więcej

Działalność naukowo-dydaktyczną, zorientowaną na problematykę komunikacji społecznej i designu zaproponował w 2007 roku prof. Michael Fleischer, uruchamiając wespół w zespół ze swoimi współpracownikami pierwszą w Polsce specjalność z obszaru projektowania komunikacji i wizerunku instytucji - Corporate Identity i Public Relations. W 2008 roku decyzją Rady Wydziału Filologicznego powstał Zakład Projektowania Komunikacji (Communication Design). Ponadto w 2010 roku uruchomiliśmy w ramach uniwersytetu swps kierunek grafika, którego idea opiera się na interdyscyplinarnym podejściu do projektowania komunikacji wizualnej, gdzie łączymy naukę, sztukę użytkową i nasze własne doświadczenia naukowe i projektowe. w 2021 planujemy uruchomienie studiów magisterskich z projektowanie graficznego na uniwersytecie swps. 

W ramach pracy naukowej i dydaktycznej  duży nacisk kładziemy na badanie uwarunkowań, historii i aktualnego zastosowania designu komunikacji, które jest rozumiane przez nas jako podejście do procesu projektowego, sytuujące w centrum zainteresowania komunikację społeczną, rozumianą jako proces organizujący i stabilizujący życie społeczne — to zaś rozumiane jest jako samoorganizujący się system komunikacyjnych powiązań.

Nasze publikacje można określić jako różnorodne lub interdyscyplinarne, gdyż poruszane w nich problemy i zagadnienia dotyczą wielu aspektów z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i wzorniczych. Wiodące obszary naszych zainteresowań badawczych i projektowych to: badanie komunikacji, teoria komunikacji, projektowanie komunikacji, badania wizerunku, procesy normalizacyjne, teoria systemów, paradygmat empiryczny, konstruktywizm, teoria dyskursu, lingwistyka kognitywna, corporate identity, design, reklama, analiza zawartości, dyskurs wizualny, sieci społeczne, kapitalizm, transformation design.