głowa się rusza - darmowy indeks na grafikę na swps

W związku z ogólnoświatową dyskusją nad zmianą klimatu, zapraszamy Państwa do wzięcia w niej udziału plakatem pod tytułem "zmiana klimatu". Nietrudno odgadnąć, że inspiracją powinien być plakat społecznie zaangażowany, którego celem jest zwrócenie uwagi i wyrwanie odbiorcy ze strefy komfortu. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy. Więcej informacji na stronie konkursu: link

ZADANIE KWALIFIKACYJNE

  • Przygotowanie plakatu pt. „Zmiana klimatu” dowolną techniką.
  • Termin nadsyłania prac: 24 lipca 2020 roku
  • Szczegółowe informacje: link
  • Kontakt: Karolina Marczyńska


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konkurs adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na Uniwersytecie SWPS.

– Konkurs jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr Krzysztof Moszczyński.

NAGRODA GŁÓWNA

Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość czesnego za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na kierunku grafika na Wydziale Prawa i Komunikacji Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Otrzymała indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.


Czego szukamy?

Pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. Szukamy osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. Nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.