grafika: portfolio 2019/2020

rozpoczynamy drugą edycję projektu "grafika: portfolio", czyli cyklu spotkań, w ramach których studenci katedry grafiki Uniwersytetu SWPS prezentują swoje dokonania projektowe w kilkunastominutowych wystąpieniach, po których odbywać się będzie krótka dyskusja z udziałem przedstawicieli sektora naukowego, artystycznego, miejskiego i rynkowego.

pierwsze spotkanie w tym roku odbędzie się 21 kwietnia we wrocławskim klubie proza. początek o godzinie 18.00. tradycyjnie polecamy uwadze i serdecznie zapraszamy! więcej informacji: strefa designu uniwersytetu swps. na wydarzenie obowiązują zapisy: link.

spotkanie 01: 19.03.2020
więcej
spotkanie 02: 21.04.2020
więcej
spotkanie 03: 21.05.2020
więcej

rzec można, że design ‘wylewa’ się szeroką falą z wszelkich inicjatyw społecznych. nie ma dnia, abyśmy nie byli powiadamiani, że coś, co ma design w nazwie, właśnie znajdzie kolejną realizację pod postacią wystawy, festiwalu, konkursu, galerii, konferencji, debaty, konferencji itd. jest modny, pożądany, potrzebny, a przede wszystkim różnie pojmowany. pewnie tak zostanie. tym bardziej motywuje nas to do kontynuacji 2. już edycji projektu Grafika: Portfolio, a w nim prezentacji naszej perspektywy rozumienia designu i co podkreślamy, chcemy przekonywać, że design jest wyzwaniem, zarówno dla projektantów i jak i użytkowników, że wymaga od obu strony myślenia i świadomość własnych wyborów.


nie bez powodu i niestrudzenie przekonujemy naszych partnerów branżowych i (co jest najtrudniejsze) kandydatów na studia, że studiów graficznych nie sposób zamknąć w sztywnych ramach procedur wizualizacyjnych w obrębie techniki i technologii. studia projektowe przede wszystkim mają kształcić sprawnych projektantów, wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne dla rozwiązywania problemów i dostarczania użytecznych i pożądanych społecznie rozwiązań — projektowanie bowiem zawsze powinno być dla ludzi, z ludźmi i o ludziach. deklaratywny obraz studiów graficznych i roli projektanta we współczesnej rzeczywistości społecznej jest prosty do zbudowania, ale trudny do udowodnienia i utrzymania.

idea wiodąca projektu grafika: portfolia opiera się na trzech filarach, które z powodzeniem odnosimy również do naszych studiów na kierunku grafika na uniwersytecie swps: 

  1. chcemy wyjaśniać, uwrażliwiać i pokazywać za pośrednictwem dokonań projektowych naszych studentów, na czym polega rola projektanta komunikacji wizualnej.
  2. chcemy przedstawiać spektrum (dynamicznie rosnących) możliwości zastosowań graficznych i szerzej projektowych w obrębie komunikacji wizualnej.
  3. chcemy  zaprezentować wrocławskiemu środowisku kreatywnemu naszych Studentów, którzy mają coś do powiedzenia swoją twórczością. chcemy tym samym rozwijać środowisko wrocławskiego sektora kreatywnego poprzez wymianę doświadczeń, dyskusję o dokonaniach projektowych i rzetelny feedback.