Wrocław ‘70 – Osieki ‘70

Zapraszamy na spotkanie z prof. Zbigniewem Makarewiczem, współorganizatorem historycznego Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 i dr Agnieszką Popiel, popularyzatorką artystycznego dorobku Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza – współorganizatorów plenerów w Osiekach. Spotkanie odbędzie się 28.02.2020 o godz. 18:30 w bibliotece uniwersytetu swps.  

Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70 uznawane jest za pierwszą w Polsce zbiorową manifestację sztuki konceptualnej. W sympozjum uczestniczyło kilkudziesięciu artystów z całego kraju. Zaprezentowano projekty artystyczne, które po wystawie miały być wykonane w formie obiektów i instalacji na terenie Wrocławia. Do tej pory tylko nieliczne pomysły doczekały się realizacji. Przedstawione na wystawie dzieła nie mieściły się w estetycznych kanonach ówczesnej sztuki oficjalnej, wychodziły poza formuły akademickie i doskonale wpisywały w najnowsze przejawy sztuki światowej. 

Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70 było inicjatywą jednorazową i nie miało kontynuacji w kolejnych latach. W przeciwieństwie, plenery w Osiekach realizowane były rokrocznie od 1963 do 1981 roku. Osieki ’70 reprezentowane były przez część artystów występujących na wrocławskim sympozjum. Punkty zbiegu między plenerami w Osiekach a działalnością artystów konceptualnych we Wrocławiu przedstawią zaproszeni prelegenci – prof. Zbigniew Makarewicz i dr Agnieszka Popiel. Spotkanie odbywa się w ramach aktywności Seminarium Galerii Grafiki Uniwersytetu SWPS.