program praktyk zawodowych na kierunku grafika

Podobno nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii (A. Einstein), ale też nie można tego udowodnić bez praktyki. Na kierunku grafika prowadzimy program praktyk zawodowych, który jest odpowiedzią na potrzebę budowania silnej współpracy uczelni ze środowiskiem biznesowo-instytucjonalnym. Kształcąc przyszłych projektantów graficznych, stale poszukujemy możliwości współpracy w obszarze praktyk zawodowych dla naszych studentów i studentek. Wierzymy, że bliska współpraca Uniwersytetu SWPS z otoczeniem biznesowo-instytucjonalnym to nie tylko kształcenie przyszłych pracowników, ale również możliwość wykorzystania nowoczesnego know-how uczelni, jej potencjału badawczego i zaplecza technologicznego. Przystępując do oferowanego przez nas programu praktyk zawodowych, stajecie się Państwo częścią strategii rozwoju lokalnego rynku sektora kreatywnego.

Istotą oferowanych przez nas studiów jest kształcenie sprawnych projektantów, którzy będą dysponować konkretnym warsztatem, użytecznymi kompetencjami i możliwie aktualną wiedzą, pozwalającymi odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Nasi studenci mogą stanowić cenne wsparcie Państwa organizacji, zaś Państwo możecie stanowić niepoliczalny wkład w ich rozwój zawodowy i nierzadko osobisty. Nasza dydaktyka opiera się na partnerstwie, ciekawości i postawie kreatywnej i takich ludzi chcemy promować w programie praktyk zawodowych: ciekawych świata, otwartych na zmianę, gotowych do wyzwań i zaangażowanych.


Dla firm:

Grafika jest nowatorskim projektem ze względu na swoją specyfikę programową. Po raz pierwszy łączymy program nauczania z zakresu komunikacji społecznej i grafiki, tym samym nasi absolwenci otrzymują wykształcenie zarówno w dziedzinie projektowania graficznego jak i komunikacji-społecznej. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu. Naszym głównym celem dydaktycznym jest wykształcenie kompetentnego  projektanta komunikacji wizualnej, który będzie świadomie przygotowany do pracy projektowej na każdym etapie procesu. Od konstruowania i interpretowania briefu przez proces researchu i badań, profilowania strategii działań, aż po kreację i wdrożenie, czyli harmonię między postawą kreatywną a wyzwaniami rynkowo-biznesowymi. Kształcimy marzycieli, którzy w projekcie potrafią przyjąć perspektywę pragmatyków a nierzadko krytyków, gdyż bliska nam jest kultura aktywnego feedbacku. 

Obszary, które nasi studenci poznają na studiach graficznych: wykorzystanie narzędzi graficznych do realizacji projektowych, umiejętności techniczne, technologiczne w zakresie projektowania graficznego (grafika rastrowa, wektorowa, typografia, kompozycja), projektowanie tożsamości wizualnej, korporacyjnej, projektowanie akcydensów, materiałów promocyjnych, reklamowych, grafika 3D, fotografia, information design, design opakowań, UX/UI, animacja graficzna, techniki obrazowania, myślenie wizualne, druk 3D, web design. 

Kontakt dla firm:
Pełnomocnik Dziekana ds praktyk zawodowych: dr Dorota Płuchowska | dpluchowska@swps.edu.pl 


Dla studentów:

Katedra Grafiki Uniwersytet SWPS na stałe współpracuje z firmami i instytucjami pozarządowymi,  rozwijając każdego roku portfolio ofert praktyk zawodowych. 

Na stałe współpracujemy z takimi firmami jak: ceta, adcookie, galeria wnętrz domar, brandkick, Institute for migration and repatriation issues, concordia hub, rise 360, cshark, mit ef, drukarnia otwarta, galeria grafiki, wills integrated, 25 watt, strefa kultury miasta wrocław, wrocławski dom literatury, klub proza, publicon, john weston group, human touch group, bizlab. 

Kontakt dla studentów:
Opiekun praktyki: Arkadiusz Haławin | ahalawin@swps.edu.pl