legal design: prawo do czystego środowiska

Prawo do czystego środowiska gwarantuje nam, jako obywatelom, Konstytucja RP. Grupa studentów z uniwersytetu SWPS zaprojektowała rozwiązanie, które porusza problem w kontekście zanieczyszczeń środowiska spowodowanych przez przemysł spożywczy. 

W ostatnich latach coraz częściej poruszana jest kwestia drastycznego pogorszenia stanu środowiska na naszej planecie. Jednym z elementów przyczyniających się do tego, jest przemysł spożywczy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ogromne skutki wynikają, chociażby z transportu produktów. Studenci zaprojektowali broszurę informacyjną przedstawiająca różnego rodzaju dane, mówiące o negatywnych skutkach transportu żywności. Główne hasło kampanii brzmiące “ Jak to się tu znalazło? Śladami warzyw i owoców” przyciąga uwagę odbiorcy, a informacje zawarte w środku przekonują konsumenta do kupna produktów lokalnych. Projekt został wykonany przez: Emilię Pińczuk, Natalię Fligiel, Hannę Szymańską, Joannę Kozołub i Dominika Turbowicza.

Prawo dotyczy nas wszystkich – to wiemy. Czasem nie wiemy jednak, jak z niego skorzystać. Trudno zrozumieć hermetyczną treść uchwał, ustaw i rozporządzeń. Rozwiązaniem może być legal design – dziedzina projektowania, która skomplikowany język prawa tłumaczy na przystępny język wizualny.