kompozycja obrazu - wybrane prace studentów grafiki

Zajęcia w ramach przedmiotu „Kompozycja obrazu - rysunek” odbywają się w formie ćwiczeń. Student poznaje warsztat rysunkowy, niezbędny w pracy grafika-projektanta. Uczy się technik i technologii rysunkowych, zapoznaje się z procesem realizacji rysunku studyjnego (etapy) oraz poszukuje własnego języka graficznej kreacji. Umiejętności oraz wiedza zdobyta w czasie zajęć w przyszłości mają ubogacić warsztat grafika w nowe, autorskie środki wypowiedzi projektowej.

Jakub Russak Jakub Russak
Julita Kamieniarz Julita Kamieniarz
Maria Chojnacka Maria Chojnacka
Alicja Hajduk Alicja Hajduk
Anna Udała Anna Udała
Helena Stoczewska Helena Stoczewska
Sarah Jarmulak Sarah Jarmulak
Davyd Kolker Davyd Kolker

temat 1: Martwa natura 1 – draperie i bryły geometryczne. Na podstawie martwej natury, składającej się z układu jednej lub wielu draperii, skontrastowanych ze sobą kolorystycznie i fakturalnie, student wykonuje autorski rysunek. Praca wykonana za pomocą różnych technik rysunkowych: ołówek, węgiel, sepia, sangwina, pastel, lawunek tuszem (do wyboru) na papierze w formacie B1.

temat 2: Martwa natura 2– układ zróżnicowanych elementów w przestrzeni. Na podstawie martwej natury, składającej się z układu wielu elementów o różnej formie, skontrastowanych ze sobą kolorystycznie i fakturalnie, student wykonuje autorski rysunek. Praca wykonana za pomocą różnych technik rysunkowych: ołówek, węgiel, sepia, sangwina, pastel, lawunek tuszem (do wyboru) na papierze w formacie B1. Do realizacji pracy można użyć narzędzi rysunkowych i malarskich (pastel, akwarela, tempera, itd.), wprowadzając kolor, jako dominantę, do wybranych przedmiotów lub do całości kompozycji