7 Mediations Biennale Polska – HORYZONT ZDARZEŃ

Mediations Biennale Polska dotychczas identyfikowało się  z miastem Poznań. Lokalność była znaczącym kontekstem, a różnorodność postaw artystycznych bogatym źródłem inspiracji twórczych. Idziemy dalej odnosząc się do tradycji Żywej Galerii, dialogu różnych środowisk artystycznych w Polsce. Promujemy twórców poszukujących nowych środków wyrazu i realizujących działania interdyscyplinarne pomiędzy światem analogowym i cyfrowym. Relacje pomiędzy sztuką, nauką i technologią są obszarem działań twórczych i dialogu artystów z Azji i Europy Środkowej. Pomimo epidemii koronawirusa w 2020 roku, Mediations Biennale Polska będzie największym spośród wszystkich dotychczasowych edycji i odbywać się w 7 miastach Polski: Jeleniej Górze, Katowicach, Łodzi, Mosinie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Centrum wydarzeń przenosi się do Warszawy. Mediacje odbywają się również w innych miastach na świecie - Hannowerze, Opavie, Jerozolimie, Syros i Taipei. Każdy projekt posiada swój własny podtytuł odnoszący się twórczo do tematu głównego.  Tegoroczny temat biennale - Horyzont Zdarzeń, realizuje się na trzech płaszczyznach: 1. naukowo - badawczej, 2. dialogu kultur i ich tożsamości, 3. cywilizacyjno - społecznej.

W 2020 roku, mimo epidemii koronawirusa, Mediations Biennale Polska będzie największą spośród wszystkich dotychczasowych edycji i odbędzie się w siedmiu miastach Polski: Jeleniej Górze, Katowicach, Łodzi, Mosinie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Centrum wydarzeń biennale będzie Warszawa. Mediacje odbywają się również w innych miastach na świecie – Hannowerze, Opavie, Jerozolimie, Syros i Taipei. Każdy projekt posiada własny podtytuł odnoszący się do tematu głównego. 7 Mediations Biennale Polska – Horyzont Zdarzeń realizuje się na trzech płaszczyznach: 1. naukowo-badawczej, 2. dialogu kultur i ich tożsamości, 3. cywilizacyjno-społecznej.

Elementem integrującym projekt twórczy grupy artystów pt. Przestrzeń środka stało się pojęcie przestrzeni we wnętrzu, świata dziejącego się tu i teraz, oglądanego, przetwarzanego, zapisywanego i komentowanego. Przestrzeń widziana jest przez pryzmat miejsc – poznawanych, oswajanych, eksplorowanych za pomocą zróżnicowanych koncepcji. Światy dziejące się indywidualnie, dzięki przenikaniu, nabierają nowych znaczeń. Postawy artystów i ich proces twórczy toczą dialog na wielu poziomach, zaburzając wykreowaną przestrzeń i ponownie ją budując. Środek – centrum wszechświata, centrum życia, centrum sztuki. Ze strony Grafiki SWPS swoje prace zaprezentują: Anna Gondek-Grodkiewicz, Krzysztof Groń, Michał Jakubowicz, Małgorzata Jabłońska, Jacek Joostberens, Piotr Szewczyk, Katarzyna Sowa, Mariusz Wszołek.