space of the center pod redakcją małgorzaty jabłońskiej

Jeleniogórska wystawa Przestrzeń środka w Otwartej Papierni jest efek­tem zaproszenia skierowanego przez dr. hab. Tomasza Wendlanda – profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrek­tora artystycznego Mediations Biennale Polska – do twórców z Polski, Hiszpanii, Niemiec i Tajwanu. Wystawa w obecnym kształcie powstała z inicjatywy dr. hab. Jacka Joostberensa, profesora SWPS – autora idei, tytułu i tematu pokazu, sfor­mułowanego w sposób nienarzucający ograniczeń ani określonych kontekstów. (…) 

Za wystawą stoi paradoksalna i – być może dlatego kusząca – idea: środka, który jest przestrzenią. Czternaście różnych praktyk artystycznych składa się na wspólną narrację zbudowaną swobodnie wokół tego tematu. To narracja o sporej różnorodności ze względu na wielość perspektyw, odmienne media i formy wypowie­dzi oraz interdyscyplinarne zaplecze twórców, którzy nierzadko obecność w świecie sztuki łączą z doświad­czeniem w świecie nauki – nauk społecznych, filozofii, paleontologii i geologii – czy praktyką projektową”.

Jeleniogórska wystawa Przestrzeń środka w Otwartej Papierni jest efektem zaproszenia skierowanego przez dr. hab. Tomasza Wendlanda – profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektora artystycznego Mediations Biennale Polska – do twórców z Polski, Hiszpanii, Niemiec i Tajwanu. Wystawa w obecnym kształcie powstała z inicjatywy dr. hab. Jacka Joostberensa, profesora SWPS – autora idei, tytułu i tematu pokazu, sformułowanego w sposób nienarzucający ograniczeń ani określonych kontekstów.


Współpracę z Otwartą Papiernią – aktywnym ośrodkiem działań kreatywnych w Jeleniej Górze – również zainicjował prof. Joostberens. W jej wyniku ekspozycja mogła zostać ulokowana w oryginalnej, postindustrialnej przestrzeni architektonicznej oraz zyskała grono świadomych, zainteresowanych kulturą odbiorców. Poprzez wystawę w nurt prestiżowego, odbywającego się w siedmiu miastach Polski 7 Mediations Biennale Polska 2020 – Horyzont Zdarzeń włączyli się twórcy związani z wrocławską Katedrą Grafiki Uniwersytetu SWPS – Anna Gondek-Grodkiewicz, Krzysztof Groń, Małgorzata Jabłońska, Michał Jakubowicz, Jacek Joostberens, Katarzyna Sowa, Piotr Szewczyk i Mariusz Wszołek. Na wystawie znajdują się również prace Tomasza Wendlanda oraz twórców zagranicznych – Davida Rodrígueza Gimeno, reprezentującego Hiszpanię, Harro Schmidta z Niemiec, a także Yin-Ju Chen, Tzu-An Wu i Ya-Lun Tao z Tajwanu. 


  • redakcja: małgorzata jabłońska
  • recenzent: dr hab. Łukasz Kliś 
  • autorzy: anna gondek-grodkiewicz, krzysztof groń, małgorzata jabłońska, michał jakubowicz, jacek joostberens, katarzyna sowa, piotr szewczyk i mariusz wszołek, tomasz wendland
  • autorzy zagraniczni: David Rodríguez Gimeno, Harro Schmidt, Yin-Ju Chen, Tzu-An Wu i Ya-Lun Tao
  • wydawnictwo: libron
  • liczba stron: 136
  • isbn: 978-83-66269-46-0
  • księgarnia: libron 
  • do pobrania: pdf