Winni są tych opakowań…

W trakcie przerwy między semestrami znaleźliśmy chwilę, żeby podzielić się z Państwem wybranymi projektami z zakresu designu opakowań. Wszystkiemu winni są studenci i studentki III roku, którzy przez cały semestr zimowy zgłębiali tajniki narracji wizualnej pod czujnymi oczami dr. Mariusza Wszołka i dr. Radosława Stelmaszczyka, przy wsparciu Jana Andrzejewskiego z firmy Ars Vini oraz Agnieszki Szydziak z Have a Bite. 

Projektowanie opakowań to przede wszystkim umiejętne zarządzanie kapitałem tożsamościowym organizacji, gdzie opakowanie pełni rolę komunikacyjnego pośrednika między producentem a jego otoczeniem. O znaczeniu opakowania w budowaniu kapitału wizerunkowego organizacji niech świadczy choćby wartość rynkowa tego sektora, która w 2017 roku  wyniosła w ujęciu dolarowym 851,1 mld dolarów (zob. Smiters Pira).  Gui Bosiepie, Profesor w hochschule für gestaltung Ulm zaznacza, że ze względu na deficyty percepcyjne, sytuację sprzedażową i kilka innych czynników, projektowania opakowań jest najbardziej manipulatywnym programem projektowania komunikacji (Wszołek 2020). 

Studenci i studentki kierunku Grafika na Uniwersytecie SWPS wespół z ArsVini i portalem Have a Bite wzięli na kreatywny warsztat opakowania polskich winnic, projektując w głównej  mierze narrację wizualną, w której opakowanie było tylko zwieńczeniem całego procesu. Zadanie studentów i studentek polegało na tym, żeby współpracując z polskimi winnicami, wydobyć ich kapitał tożsamościowy — wspólnie z winiarzami poszukać odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy, co robimy, dlaczego to robimy, dlaczego to jest dla nas ważne?

Od samego początku było jasne, że końcowy wzór etykiety i samej butelki będzie tylko konsekwencją semestralnego procesu, na który składały się takie elementy jak analiza sytuacji zastanej (gdzie jesteśmy), opracowanie sytuacji postulowanej w formie jasnego, klarownego i wolnego od sprzeczności profilu komunikacyjnego (dokąd zmierzamy). Udane projekty są możliwe tylko wtedy, kiedy przed zastosowaniem warsztatu graficznego mamy jasność co, jak i komu należy zakomunikować. Projektowanie graficzne w tym ujęciu staje się formowaniem komunikacji, opracowaniem jej niedeklaratywnej formy, co w perspektywie społecznej przekłada się na wizerunek i reputację.

Nie bez powodu przekonujemy, że komunikacja wizualna to stałe podejmowanie prób budowania relacji społecznych przy pomocy użytkowych form graficznych — to wreszcie rozwiązywanie problemów społecznych, biznesowych i kreatywnych oraz dostarczanie rozwiązań prostych w użyciu. Z jednej strony uczymy kompetencji komunikacyjnej, posługiwania się rzeczywistością społeczną i jej rozumienia, zaś z drugiej strony wyposażamy naszych studentów i studentki w różnorodne narzędzia z zakresu warsztatu grafiki użytkowej.

↑ Skład grupy projektowej: Martyna Gach, Aleksandra Kucewicz, Kinga Kosiorek, Katarzyna Iwankiewicz

↑ Skład grupy projektowej: Dawid Kur, Paweł Mordkowicz

↑ Skład grupy projektowej: Izabela Ataman, Jakub Okupnik, Natalia Skórzak, Paulina Stelmańska

↑ Skład grupy projektowej: Wojciech Ciupka, Konrad Parasiński, Agata Semenowicz, Konrad Szewczyk, Michał Socha

↑ Skład grupy projektowej: Agata Konefeld, Julia Łoza, Julia Pantoł, Paulina Pilna

↑ Skład grupy projektowej: Klaudia Bielak, Wojciech Koszycarz, Krystian Pieśla

↑ Skład grupy projektowej: Fligiel, Pińczuk, Nadolska, Toporowska, Perkowska

↑ Skład grupy projektowej: Kamila Bartos, Lena Dombek, Gabriela Osada, Oliwia Szewczyk, Maria Zakrzewska

↑ Skład grupy projektowej: Agnieszka Michalska, Aleksander Bylicki, Joanna Kozołub, Barbara Kowal, Dominik Trubowicz