na straży prawa — legal design vol. 4

projektowanie graficzne często kojarzone jest z dowolnymi strukturami i procedurami wizualizacyjnymi, których główną funkcją jest uzyskiwanie uwagi. nie przeczymy, że uwaga jest podstawową wartością sektora kreatywnego, ale też staramy się przekonywać, że to tylko część możliwości, jakie niesie projektowanie komunikacji wizualnej, której celem jest dostarczanie rozwiązań pozwalających efektywniej korzystać z tzw. codzienności społecznej, orientując użytkownika przez organizację przestrzeni. 


przykładem orientacyjno-organizacyjnego projektowania jest m.in. legal design — podejście zaproponowane pierwotnie przez Margaret Hagan, które w centrum zainteresowania stawia stosunkowo trudne zadanie: przetłumaczenie skomplikowanego języka prawniczego na rozwiązania zorientowane na końcowego użytkownika w określonej roli społecznej. 


skoro prawo dotyczy wszystkich, to powinno być zaprojektowane tak, żeby było jasne i zrozumiałe dla każdego obywatela. ale czy tak jest? niekoniecznie. prawo nierzadko opiera się na wysokim poziomie skomplikowania tekstu, czytelnym jedynie dla osób, które zawodowo posługują się specjalistycznym słownictwem. to prosta droga do wykluczenia społecznego. stąd pojawia się potrzeba innego podejścia do designu prawa. nie chodzi w nim o zmianę prawa, lecz o taki sposób projektowania, którego celem jest: wyjaśnianie, uwrażliwianie i wreszcie uświadamianie, czym jest prawo, jak działa i do czego służy.

tegoroczna edycja legal design była czwartym projektem, w którym studentki i studenci Katedry Grafiki wraz ze wsparciem Katedry Prawa Uniwersytetu SWPS podjęli się wyzwań związanych z uspołecznieniem języka prawniczego. tym razem  we współpracy z partnerem z otoczenia społeczno-gospodarczego — bankiem Credit Agricole, koncentrowali się na wizualnym upraszczaniu i rozwoju dokumentacji bankowej, która wykorzystywana jest w codziennych relacjach konsumenckich i w ramach komunikacji wewnętrznej. prezentowane rezultaty są wynikiem pracy na bazie przekonania, że kluczowe jest projektowanie, w którym forma wynika z funkcji. w naszym świecie jest to funkcja komunikacyjna.


grupy projektowe pracowały m.in. nad (re)designem:

  • instrukcji współpracy banku z osobami z niepełnosprawnościami

  • umów kredytowych

  • regulaminów dla różnych grup klientów

  • formularzy promocyjnych.


propozycje rozwiązań dotyczyły nie tylko kwestii kompozycyjnych, ale również a może przede wszystkim budowania określonej narracji komunikacyjnej, której celem jest zapewnienie użytkownikom komfortowych warunków pracy i współpracy z ofertą banku.

projekty zostały zrealizowane przez studentki i studentów II roku, przy wsparciu merytorycznym doroty płuchowskiej, joanny kopczyk-burskiej, mariusza wszołka.