studio projektowe

regularnie przedstawiamy Państwu projektowe dokonania naszych studentek i studentów. od czasu do czasu wspominamy również o osiągnięciach i działaniach dydaktyczek i dydaktyków (m.in. publikacje, wystawy). już niebawem reprezentacje tych grup działać będą wspólnie, pod jednym szyldem. nadeszła pora, by uchylić rąbka tajemnicy i ogłosić światu, iż swą działalność oficjalnie rozpoczyna Studio projektowe Uniwersytet SWPS

będzie ono samodzielną jednostką, tworzoną przez osoby skupione wokół katedry grafiki: nauczycielki i nauczycieli akademickich oraz studentki i studentów, realizujących praktyki zawodowe. elementami spajającymi zespół mają być projektowy niedosyt i spojrzenie na współpracę z otoczeniem w kluczu wyzwań i możliwości. planujemy realizować projekty zewnętrzne (partnerzy biznesowi i społeczni), projekty wewnętrzne (współpraca w ramach katedry, wydziału oraz całego uniwersytetu), ale także tworzyć przestrzeń na realizację własnych pomysłów na działania naukowe, projektowe lub artystyczne. 

mamy nadzieję, że studio okaże się innowacyjną i wartościową platformą wymiany idei, refleksji i doświadczeń, która będzie sprzyjać realizacji misji, wartościowych działań oraz grupowych i indywidualnych postulatów.

joanna burska-kopczyk i mateusz antczak koordynujący przedsięwzięcie podkreślają: 

„przed nami kilkumiesięczny etap testów, weryfikowania założeń i sposobów ich realizacji. w imieniu pozostałych osób z zespołu, które również pracowały nad wypracowaniem pierwotnej koncepcji, zapraszamy do udziału w dydaktyczno-projektowym eksperymencie. mamy nadzieję, że możliwość współdziałania okaże się dla nas wszystkich wartościową ścieżką zdobywania projektowego doświadczenia, a dla studentek i studentów atrakcyjną formą realizacji praktyk zawodowych”

osoby skupione wokół studia, w atmosferze otwartości, społecznej przydatności i partycypacji, będą uczyć (się) zmiany polegającej na łączeniu:

  • przestrzeni akademickiej z biznesową i społeczną,

  • funkcji wdrożeniowej z dydaktyczną,

  • postawy naukowej z projektową. 

spragnionych kreatywnego napięcia i twórczego fermentu, zainteresowanych tworzeniem społecznych innowacji i chcących wpływać na otoczenie zapraszamy do kontaktu: [email protected]