w kratkę

jest o ludziach (i ich problemach), jest dla nich i przede wszystkim z nimi — tak w skrócie można byłoby podsumować współpracę katedry grafiki uniwersytetu swps i fundacji dom kultury, której przedmiotem było zaprojektowanie piątego wydania magazynu „W Kratkę”. Ten tworzony jest przez kobiety osadzone w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie. Osadzone piszą teksty, artystki i artyści ilustrują je i tworzą szatę graficzną.  

Moja współpraca z magazynem 'W kratkę' rozpoczęła się w 2020 r., kiedy zostałam zaproszona przez Dorotę Podlaską (malarkę, dyrektorkę artystyczną czwartego numeru magazynu) jako jedna z ilustratorek. Wówczas przyszedł mi do głowy pomysł, aby przygotować kolejny numer wraz z naszymi studentami i studentkami z wrocławskiej Grafiki. Zaaprobowała to Justyna Domasłowska-Szulc (prezeska fundacji), a ze strony Uniwersytetu SWPS – dr Mariusz Wszołek. Z pracami ruszyliśmy wiosną 2021 r., mając podpisane oficjalne partnerstwo. Zespół graficzny składał się ze studentek, które w ten sposób realizowały swoją praktykę zawodową (Emilka Antochewicz, Katarzyna Kobiór, Zuzanna Kułton, Tosia Popiel, Karolina Ragiel, Julia Sałdan, Marta Siennicka, Julia Zakrocka), oraz z trójki wykładowców z Katedry Grafiki (Piotr Szewczyk, Agnieszka Semaniszyn-Konat i ja) – mówi dr Małgorzata Jabłońska

Magazyn ma formę cyfrową udostępnianą na zasadzie wolnej licencji, został także wydany drukiem. Wydrukowane egzemplarze magazynu trafią do bibliotek więziennych w całym kraju.

Piąty numer pisma został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury.

Koordynatorka projektu: dr Małgorzata Jabłońska

Skład: Piotr Szewczyk

Ilustracje: Emilka Antochewicz, Katarzyna Kobiór, Zuzanna Kułton, Tosia Popiel, Karolina Ragiel, Julia Sałdan, Marta Siennicka, Julia Zakrocka, Piotr Szewczyk, Agnieszka Semaniszyn-Konat, Małgorzata Jabłońska