prawo do zmiany!

zaczepnym tytułem tworzymy sobie pretekst do opowiedzenia o wystawie, która od 4 stycznia 2022 roku (zgodnie z prawem) wisi we foyer wrocławskiej filii uniwersytetu swps. 

wszystko za sprawą cyklu „zmiana przez design: legal design”, w ramach którego nasze studentki_nci pochylają się nad zagadnieniami i dokumentami prawnymi w nurcie refleksyjnego projektowania, naprawiają to, co tego wymaga. 

kto zainteresowany tematem, powinien niezwłocznie zaznaczyć w kalendarzu godzinę 18:00 28 lutego 2022 roku. wtedy to w ramach finisażu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa odbędzie się zwiedzanie kuratorskie. na wydarzenie obowiązują zapisy. ostateczna liczba uczestników zależeć będzie od aktualnych obostrzeń epidemiologicznych. informacja o możliwości uczestnictwa zostanie potwierdzona 2 dni przed wydarzeniem. będzie liczyć się kolejność zgłoszeń.

szerzej na temat projektu pisze kuratorka wystawy: dr Dorota Płuchowska:

„Projekt Legal design wyrósł na kanwie kilkuletniego zaangażowania studiów graficznych Uniwersytetu SWPS w odpowiedzialne projektowanie rzeczywistości społecznej. Ramą jest koncepcja change by design, w myśl której, co podkreślamy za klasykami teorii i praktyki designu, wszystko, co występuje w komunikacji społecznej, jest wynikiem projektowania.

Projekt Legal design dowodzi, że grafika już dawno przestała być (jedynie) techniką powielania obrazu, z której się zrodziła. Myślenie projektowe można zastosować do budowania relacji między prawem a wizualnością. Interesuje nas zaktywizowanie zaniedbanego dotąd wizualnego wymiaru prawa, wbrew temu co nieprzejrzyste, niezrozumiałe i niedostępne na drodze do zasobów wiedzy prawniczej, regulacji stosunków społecznych, reflektowania potrzeb użytkowników, postrzegania i społecznej użyteczności prawa. Propozycja systemowego podejścia projektowego nie może się obyć bez obalenia werbalnego centryzmu o możliwości, jakie oferuje information design, graphic design, produkt design, service design, web design i inne obszary designu.

W trzeciej edycji projektu legal design studenci Katedry Grafiki zmierzyli się z tzw. wyzwaniami współczesności. Przy współpracy z wykładowcami Katedry Prawa Uniwersytetu SWPS analizowali kwestie dotyczące praw człowieka, zmian klimatycznych, starzejącego się społeczeństwa. Punktem wyjścia i motorem napędowym do działania był silnie zauważalny postulat zmiany. Jesteśmy świadomi, iż drogi są dwie: zmiana przez design lub zmiana przez katastrofę. Prace dowodzą, że młodzi ludzie są przygotowani do twórczego rozwiązywania współczesnych problemów na styku projektowania i potrzeb społecznych.

W czwartej edycji studenci Katedry Grafiki podjęli się wyzwań związanych z uspołecznieniem języka prawniczego. Tym razem we współpracy z partnerem z otoczenia społeczno-gospodarczego, bankiem Credit Agricole, koncentrowano się na wizualnym upraszczaniu i rozwoju dokumentacji bankowej, która wykorzystywana jest w codziennych relacjach konsumenckich i w ramach komunikacji wewnętrznej. Studenci pracowali m.in. nad re-designem instrukcji współpracy banku z osobami z niepełnosprawnościami, umowami kredytowymi i regulaminami dla różnych grup klientów czy formularzy promocyjnych.

Propozycje rozwiązań nie tylko dotyczyły kwestii kompozycyjnych, ale przede wszystkim budowania określonej narracji komunikacyjnej, której celem jest zapewnienie użytkownikowi komfortowych warunków pracy i współpracy z ofertą banku. Kluczowe w naszym przekonaniu jest projektowanie, w którym forma wynika z funkcji: w naszym świecie jest to funkcja komunikacyjna”.

Prowadzący zajęcia:

mgr Joanna Burska-Kopczyk, Grafika Uniwersytet SWPS

dr Dorota Płuchowska, Grafika Uniwersytet SWPS

dr Mariusz Wszołek, Grafika Uniwersytet SWPS


Partnerzy projektu:

Katedra Prawa Uniwersytet SWPS Filia we Wrocławiu (2020)

Bank Credit Agricole (2021)


Organizator wystawy:

Galeria Grafiki Uniwersytetu SWPS

Autorzy_rki prac:

Kamila Albertowska, Emilka Antochewicz, Katarzyna Bobowik, Miłosz Chudy, Natalia Cimoszewicz, Wojciech Ciupka, Natalia Fligiel, Aleksandra Glamkowska, Jagoda Gniadek, Michał Hadzik, Agnieszka Jasieńska, Katarzyna Kobiór, Joanna Kozołub, Katarzyna Krasoń, Magdalena Krynicka , Ula Łuczak , Michał Maj, Joanna Marczak, Joanna Momot, Adrianna Nadolska, Klaudia Niemczykiewicz, Paulina Okolus, Maria Olech, Konrad Parasiński, Izabela Perkowska, Emilia Pińczuk, Antonina Popiel, Jacek Równicki, Julia Sałdan, Agata Semenowicz, Ewelina Seweryniak, Marta Siennicka, Karolina Smolarek, Michał Socha, Karina Szczepańska, Konrad Szewczyk, Hanna Szymańska, Laura Tobiasz, Dominika Toporowska, Dominik Trubowicz , Aleksandra Wawrzyniak, Martyna Wiktorska, Jagoda Wolska, Karolina Zaraś, Aleksandra Zubrzak, Zuzanna Zysiek