studia drugiego stopnia

jacy jesteśmy? 

kto nas poznał w ramach studiów I stopnia na kierunku grafika, ten wie, że jednym z naszych głównych założeń jest to, by regularnie dawać większy gaz i wrzucać kolejny bieg. 

bardzo nas cieszy, że możemy Państwu ogłosić, iż w roku akademickim 2022/23 wjeżdżamy oficjalnie na nowe, choć już wcześniej eksplorowane tory. 

jako zespół katedry, rozszerzając dotychczasową działalności edukacyjną, od października 2022 roku współtworzymy specjalność komunikacja wizualna na kierunku komunikacja i media.

w co wierzymy? 

uczymy (się) zmiany, bo wierzymy w zmianę przez design. nie dlatego, że jesteśmy marzycielami, ale dlatego, że alternatywą jest zmiana przez katastrofę – change by design or by disaster.

dr Mariusz Wszołek


kogo szukamy?

jeśli Państwa ambicją jest to, by na drodze projektowania zapobiegać katastrofom, zapraszamy w nasze szeregi. ofertę kierujemy przede wszystkim do absolwentów_tek studiów I stopnia z zakresu projektowania komunikacji, grafiki użytkowej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa i antropologii. 

zależy nam na stworzeniu interdyscyplinarnego środowiska osobistości, które z ciekawością i wnikliwością przyglądają się otoczeniu i czują w sobie potrzebę uczenia (się) zmiany. 

 

jak uczymy?

wierzymy w ideę szkoły mistrzowskiej i uczenie (się) bazujące na aktywnym feedbacku, otwartości, kulturze partycypacji. program studiów II stopnia stanowi inkarnację procesu projektowego w tradycji british design council. kolejność następujących po sobie przedmiotów odpowiada logice procesu projektowego, tym samym wyposażając studiujących w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji poszczególnych działań projektowych. 

wyróżnik specjalności komunikacja wizualna to przede wszystkim ścisła, mentoringowa współpraca z promotorem przez cały okres studiów (od momentu wybrania tematu przez analizę, wypracowanie założeń strategicznych, konstruowanie pomysłów na rozwiązania, prototypowanie, stylizację, aż po strategię wdrożenia i rozwoju projektu w warunkach społeczno-rynkowych).

co oferujemy?

—  spersonalizowaną drogę dyplomową (edukacyjno-projektowo-wdrożeniową), dostosowaną do zainteresowań osoby studiującej
—  dostęp do pracowni (foto, video, graficznej, plastycznej, druku)
indywidualną licencję na trzy aplikacje: Affinity Designer (najbardziej precyzyjny program do tworzenia ilustracji, logo i projektów marek), Affinity Photo (jeden z najszybszych edytorów zdjęć) oraz Affinity Publisher (program do tworzenia książek, magazynów, broszur i plakatów).

co dalej?

mamy nadzieję, że już w październiku się spotkamy w sali zajęciowej lub wykładowej. zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacyjnymi


studia z komunikacji wizualnej na kierunku komunikacja przygotują Państwa do pracy w:

—  studiach projektowych, agencjach kreatywnych i reklamowych
—  wydawnictwach i domach mediowych
—  firmach projektowych zajmujących się organizacją i optymalizacją projektowania graficznego i projektowania komunikacji
—  studiach projektowych – działy planowania strategicznego i działy kreacji
—  w firmach poligraficznych i wydawniczych

oraz na stanowiskach związanych z projektowaniem i prototypowaniem produktów lub usług w zakresie wizerunku organizacji (corporate identity) i we własnych firmach doradczych i projektowych.