Nowa Amerika

zapraszamy do galerii grafiki na spotkanie z Michaelem Kurzwellym, autorem książki „nowa amerika”, orędownikiem idei państwa-miasta „słubfurt” współtworzonego przez międzynarodową społeczność artystów-wolontariuszy. 

w jaki sposób sztuka rezonuje społecznie? jak włączać sztukę do badań naukowych? jakie są nowe obszary funkcjonowania sztuki? jaką rolę pełni sztuka wobec stereotypów i uprzedzeń? seminaria sztuka ze społecznością przedstawiają twórczość artystów pracujących z różnymi warstwami, grupami, społecznościami poza obszarem widzialności. rozmawiamy o pozainstytucjonalnych formach praktyk artystycznych, stawiania oporu i uczenia przez sztukę.

„w filozoficznych rozprawach o neurologii, psychologii, socjologii i naturalnie w sztuce pytanie o konstrukcję rzeczywistości odgrywa bezustannie ważną rolę. radykalny konstruktywizm oznacza, że rzeczywistość powstaje przez przetworzenie i pobudzenie zmysłów w systemie nerwowym, by następnie, poprzez zebrane doświadczenia powstały połączenia tworzące rzeczywistość. jak prawdziwa jest rzeczywistość, przez co względnie zostaje ustanowiona? od dwudziestu dwóch lat Michael Kurzwelly żyje w różnych rzeczywistościach, które kreuje i do których zaprasza innych ludzi jako współtwórców. jego działania są zabawą, ale i jednocześnie nie są zabawą, ponieważ wymyślone rzeczywistości mają wpływ na nasz świat równoległy”.

data i godzina: 4.05, g. 19.00
miejsce: foyer uniwersytetu SWPS we wrocławiu
organizator: galeria grafiki uniwersytetu SWPS
prowadzenie: Michał Jakubowicz