Students mobility — Volda University College

z niemałą zazdrością przekazujemy Państwu informacje o możliwości semestralnego wyjazdu edukacyjnego do norwegii. szczegóły oferty:


Volda University College to położony na malowniczych fiordach uniwersytet kształcący w zakresie projektowania, grafiki użytkowej i szeroko rozumianych mediów cyfrowych. Dowiedz się więcej: VUC

Tutaj przy wsparciu nowoczesnej infrastruktury, akompaniamencie niezapomnianych widoków oraz wespół z międzynarodowym towarzystwem wiedzy, kompetencji i umiejętności możesz spędzić semestr, studiując animację, produkcję medialną czy projektowanie. Oferta skierowana jest do osób studiujących grafikę, dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz komunikację i media. 

Zapraszamy Państwa do składania aplikacji na wyjazdy w formule wymiany międzynarodowej, gdzie w ramach projektu Mobilność w szkolnictwie wyższym, o numerze EOG/21/K2/W/003 korzystamy z dofinansowania o wartości 93 700 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Oferujemy w tym zakresie pełne stypendium, które pokryje koszty związane z podróżą, pobytem oraz przygotowaniem językowym. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej. 

Wybrane kursy realizowane przez VUC w języku angielskim: https://www.hivolda.no/en/courses 

Zakres grantu:

 • wysokość stypendium: 275 EUR ryczałt na koszty podróży, 1200 EUR za każdy miesiąc pobytu (koszty utrzymania). 

 • dodatkowe środki na naukę języka angielskiego — 150 EUR

 • przeznaczenie stypendium: koszty podróży, zakwaterowanie i pobyt

 • liczba miejsc: 8 (4 miejsca w semestrze zimowym/4 miejsca w semestrze letnim)

 • terminy:

  • zgłoszenia do 20.05.2022

  • informacja o wyniku rekrutacji 25.05.2022

  • rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym 01.09.2022

  • rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim 15.01.2022 

 • kontakt formalny: Tetiana Pasichnyk [email protected]

 • kontakt merytoryczny: dr Mariusz Wszołek, dr Krzysztof Moszczyński 

 • zgłoszenia: https://forms.gle/fZNapw1dfgCe62mt9 


W razie pytań i/lub wątpliwości, proszę o kontakt!
M. Wszołek