Siła słów i obrazów - wystawy otwarte

podobno jesienna aura sprzyja snuciu refleksji, podobnie jak kontakt ze sztuką. czas połączyć jedno i drugie. galeria grafiki zaprasza w swoje progi. w pierwszym miesiącu nowego roku akademickiego do odwiedzenia aż 2 równoległe wystawy (a 18 paźdzernika 2w1, czyli oprowadzania kuratorskie). 


 „apern” – wystawa badawcza

autorzy: wojciech beszterda, michał jakubowicz, zdzisław mackiewicz


z materiałów galerii grafiki:

w kwietniu 2022 r., w ramach badań „samo-miasto”, prowadzonych pod patronatem instytutu projektowania uniwersytetu swps w słubfurcie – mieście wymyślonym przez artystów_tki, zaprezentowana została wystawa badawcza „apern”. miała ona na celu spotkanie z artystami_tkami, wolontariuszami_szkami, aktywistami_stkami przybywającymi do słubfurtu z różnych stron świata i pozyskanie ich zaufania do dalszej współpracy. z powodu wojny w ukrainie sala gimnastyczna w słubfurdzkim ratuszu na kilka miesięcy zmieniła się w ogromny free-shop dla uchodźców_czyń. słubfurdzka społeczność w pewnym zakresie pozbawiła się miejsca, w którym, według umowy, każdy mógł robić to, co chciał, o ile nie przeszkadza innym. zakład krawiecko-fryzjerski dorothēe powędrował na środek sali, café repair na pewien czas została zamknięta, tarcza do strzelania z łuku przestawiona została w kąt sali. część społeczności odwołała zajęcia tańca, a inni – wspólne modlitwy. na zebraniu panowała napięta atmosfera.

michał jakubowicz: mogłem dużo opowiadać o projekcie badawczym „samo-miasto”, ale w zamian zaprosiłem ludzi na ekspozycję swoich prac zlokalizowaną w ich free-shopie. przedstawiała inspirujące mnie przedmioty i obrazy moich przyjaciół. fotografie pomników wykonane smartfonem w warszawskim parku stały się pretekstem do rozmowy o polsko-niemieckich ziemiach uzyskanych, na których powstał słubfurt i nowa amerika. zdjęcia wojtka beszterdy pokazywały inne spojrzenie na temat pustki, którą miałem zamiar fotografować w słubfurcie. najbardziej komentowanym fotografem okazał się zdzichu mackiewicz, którego portrety przyciągały uwagę obecnych, empatyzowały. wystawa jakby rozeszła się po kościach, przez kolejny miesiąc zmieniała usytuowania, ale dzięki niej zadomowiłem się i zyskałem perspektywę uczestnika.

wojciech beszterda i zdzichu mackiewicz zgłosili się do wystawy „apern” na podstawie zaproszenia: współczesna grafika użytkowa jest często wynikiem otoczenia, które ją kreuje. projektant graficzny jest nierzadko wykonawcą rynkowych pomysłów, wizerunków, autowizerunków i tożsamości, egzekutorem idei, projektantem obrazów nie rzeczy. proces projektowy ulega podobnej dyfuzji co konstruowana za pomocą obrazów rzeczywistość. dlatego tak ważne jest osadzenie działań użytkowych w praktyce artystycznej czerpiącej energię z samej siebie, z tego, co autopoetyckie.

projekt „samo-miasto” dotyczy sztuki monitorującej sztukę na granicy polsko-niemieckiej wobec kryzysu wyludniania strefy. obserwacji poddana jest społeczność i terytorium słubfurtu – inicjatywy nowego miasta tworzonego przez przygranicznych artystów w ramach idei konstruktywizmu społecznego. działania monitorujące ukierunkowane są na uchwycenie przemian społecznych i ich śladów w tkance miasta. przemiany społeczne traktowane są jako czynnik twórczy, czytelny w przestrzeni miejskiej, hipotetycznie tworzący przyjazne środowisko dla kreatywnej społeczności. stąd koncentracja na społecznych strategiach radzenia sobie oraz ucieczki, porównanych z metodami sztuki współczesnej, takimi jak: znak pusty, zmiana kontekstu, upcycling, symulacja, rekonstrukcja, światy równoległe. 

wojciech beszterda – artysta, fotograf, kurator wystaw. absolwent liceum plastycznego w gdyni oraz wydziału komunikacji multimedialnej uniwersytetu artystycznego w poznaniu. od 1990 r. należy do związku polskich artystów fotografików. członek rady artystycznej zpaf w warszawie (czwarta kadencja) autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 250 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą (algieria, austria, dania, holandia, niemcy, litwa, słowacja, włochy). laureat kilkunastu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, m.in.: grand prix xiv biennale krajobrazu polskiego w kielcach, wyróżnienie na 9. international biennial of miniature art w częstochowie.

michał jakubowicz – artysta wizualny używający w swoich pracach fotografii, filmu, obiektów, rysunku. autor książek fotograficznych „sub” (2018), „subpark” (2016), zbioru badań „eksperyment koło fotografii” (2018) oraz monografii „medium na białym tle” (2007). zainteresowany teorią i praktyką sztuk wizualnych jako sposobami namysłu nad kulturą i komunikacją. profesor uczelniany w katedrze grafiki uniwersytetu swps we wrocławiu, wykładowca w akademii sztuk pięknych we wrocławiu.

zdzisław mackiewicz – absolwent wydziału sztuk pięknych uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniu. dyplom uzyskał w 1988 r. w pracowni serigrafii pod kierunkiem prof. bogdana przybylińskiego. po studiach pracował w zakładzie plastyki intermedialnej, a od 2004 r. wykłada w zakładzie grafiki umk. uprawia twórczość w zakresie fotografii klasycznej, cyfrowej, fotografii reklamowej, grafiki projektowej. wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez związek polskich artystów plastyków.

Dyplomy 2022 / Inspiracje 2022


Z materiałów Galerii Grafiki:

Przygotowanie pracy dyplomowej to złożony proces przebiegający od inspiracji do realizacji. Po drodze są badania (wizualne) – pogłębiające znajomość tematu, planowanie, kreacja, testowanie rozwiązań i materiałów. Dużo rozmów, pisanie, tworzenie – kto by tego nie lubił?

Żal kończyć i rozstawać się z uczelnią, ale też ogromna radość i satysfakcja, kiedy można zapoznać się z efektem finalnym.

Prace dyplomowe pozwalają zobaczyć indywidualne wybory młodych ludzi w zakresie tematów i zastosowań technik graficznych we współczesnym świecie. Jest w tym duża różnorodność: pojawia się ilustrowana poezja własna, rysunkowy przewodnik po wrocławskich motywach wierszy Tadeusza Różewicza, są elementy identyfikacji wizualnej dla organizacji prawniczych, wzory druków na deski snowboardowe, aplikacje, zdjęcia i layouty książek. Bezwzględnie potwierdza się wszechstronność tej dyscypliny znajdującej zastosowanie w wielu obszarach codziennego życia. Jest tu też pewna responsywność między korporacyjnym a spersonalizowanym postrzeganiem obrazu. 

Wystawa przedstawia najciekawsze realizacje dyplomowe na kierunku Grafika we wrocławskim oddziale Uniwersytetu SWPS obronione w terminie zerowym – czerwiec 2022 r. Wyboru prac do wystawy dokonali_ły promotorzy_rki: Igor Borkowski, Małgorzata Jabłońska, Michał Jakubowicz, Jacek Joostberens, Krzysztof Moszczyński, Mirosław Pawłowski, Dorota Płuchowska, Mariusz Wszołek. Gratulujemy najlepszym i najszybszym. Życzymy kolejnych sukcesów i czekamy na wieści „co u Państwa słychać?”. Miłosz Chudy
Jagoda Gniadek-Probulska
Katarzyna Kobiór
Barbara Lewandowska
Urszula Łuczak
Maria Markowska
Klaudia Niemczykiewicz
Maria Olech
Antonina Popiel
Marta Siennicka
Aleksandra Wawrzyniak
Jagoda Wolska
Karol Wróblewski
Karolina Zaraś
Zuzanna Zysiek

Czas trwania: 4.10–4.11
Oprowadzanie po wystawie: 18.10.2022 g. 18.00
Organizator: Galeria Grafiki Uniwersytetu SWPS
Miejsce: Uniwersytet SWPS, ul. Ostrowskiego 30b, Wrocław
Kurator: Michał Jakubowicz


obowiązują zapisy: https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/32983-apern-dyplomy-2022-the-wandering-gallery-zapraszamy-na-wystawy-galerii-grafiki-uniwersytetu-swps%C2%A0