Tour de Konstytucja

Szanowni Państwo, przed nami wyjątkowe wydarzenie dedykowane społeczności skupionej wokół wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS. 

23 czerwca 2023 roku (cóż za piękna data!) na naszym podwórku o 16:30 zaparkuje wyjątkowy „Tour-BUS”.


„Tour de Konstytucja” to ogólnopolska inicjatywa, która ma na celu propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich. Trwająca — III edycja — w świetle nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz zaangażowania obywateli_lek do szerokiego w nich udziału koncentruje się na rozmowie o praworządności i zasadach demokracji. 


Rozkład jazdy:

16:30 – 16:50 Odtworzenie hymnu TDK, omówienie programu, wysłuchanie Preambuły Konstytucji RP

16:50 – 17:00 Wystąpienie Roberta Hojdy — Prezesa Fundacji KORD

17:00 – 17:45 Panel dyskusyjny — „Mój głos ma znaczenie, czyli jak skutecznie wykorzystać prawo do głosowania” + wokalny występ reprezentacji I roku kierunku grafika

18:00 – 19:00 Sala 45

  1. Prezentacja rezultatów projektu Legal Design: Konstytucja, która angażuje wykonanego przez Studentów_tki 2 roku naszego kierunku.  Jak to na nas przystało, nie zabraknie obrazków. Każda z grup projektowych pracując nad selekcją treści i interpretacją konkretnego rozdziału Konstytucji RP do dyspozycji miała przestrzeń operacyjną dwóch rozkładówek. Osoby prezentujące i reprezentujące zaangażowanych opowiedzą o kulisach tego przedsięwzięcia, zrealizowanego w ramach modułu: przygotowania i prezentacja, pod opieką dr Doroty Płuchowskiej, Tomasza Szeligowskiego, Pauliny Woźniak, przy konsultacyjnym wsparciu merytorycznym dra Mateusza Radajewskiego z Katedry Prawa.  

  2. Prezentacja Martyny Mrozek dotycząca projektu Klikalnej Konstytucji