get the full view - web design

prezentowany projekt przedstawia koncepcję rozwiązania problemu mowy nienawiści wobec uchodźców. studenci i studentki zostali zaproszeni do realizacji projektu z zakresu communication design w obszarze web design. generalnie chodziło o to, w jaki sposób uwrażliwiać publiczność na wskazany problem społeczny przy wykorzystaniu nowych technologii webowych.

o projekcie

proces postrzegania ze swej natury opiera się na mechanizmie selekcji informacji z przestrzeni, która nas otacza. zauważamy pewne elementy inne pomijając. każdy widzi rzeczywistość na swój sposób i tak tez ja interpretuje. w zależności od tego skąd pochodzi i kto go wychował filtruje informacje przez indywidualnie ukształtowany obraz świata.

jeżeli chcemy budować własne opinie o świecie na podstawie docierających do nas doniesień medialnych warto pamiętać, że media pracują tymi samymi mechanizmami, wybierają fragmenty rzeczywistości, które chcą nam pokazać. przedstawiają te fragmenty i historie w jakimś celu. w celu potwierdzenia światopoglądu, według którego same funkcjonują. każdy posiada własną perspektywę i żadna z nich nie jest mniej lub bardziej prawdziwa. są tylko zgodne z naszym indywidualnym sposobem postrzegania świata i jego problemów. przekazy medialne są zawsze tylko częścią większej całości – są kadrem.

prezentacja projektu: link | link

dodatkowe informacje:
  • autorzy: mateusz balasa, marta rośniak, małgorzata szwajkiewicz
  • prowadzący: mariusz wszołek, krzysztof moszczyński, tomasz kornicki
  • przedmiot: web design