corporate identity dla femina fenix

Przekaz jest prosty - wykorzystanie znaku serca, które symbolizuje miłość oraz akceptację, następnie modyfikacje jego na charakterystyczny obraz kojarzony z rakiem piersi, w sposób obrazkowy komunikujemy zadanie fundacji oraz jej cele.

zadaniem studentów i studentek w ramach modułu corporate identity było opracowanie kompleksowego programu corporate identity, na który składały się: analiza, planowanie strategiczne i kreacja. studenci zostali poproszeni o wybór dowolnej fundacji lub organizacji pożytku publicznego, którą można wesprzeć w postaci kompleksowego programu wizerunkowego. Szczegółowo projekt dotyczył analizy sytuacji zastanej, opracowania koncepcji tożsamości postulowanej i realizacji tejże w postaci systemu identyfikacji wizualnej, fotografii wizerunkowej i gadżetu promocyjnego. Idea projektu wydaje się być prosta: warto pomóc ludziom, którzy robią fajne rzeczy i sami pomagają innym.

  • autorzy: Agnieszka Michalska Lena Dombek Barbara Kowal
  • prowadzący: dr mariusz wszolek, dr krzysztof moszczyński, dr małgorzata jabłońska, dr michał jakubowicz, dr karolina lachowska
  • moduł: corporate identity