Neuronauka, sztuka i projektowanie - dr Malgorzata Jabłońska i natalia bienias

Jak mają się do siebie mózg i działalność twórcza? Kto bada i badał takie zależności? Czy neuronauka odsłania mechanizmy komunikacji poprzez sztukę i projektowanie? Czy może być to istotne dla twórców, odbiorców, projektantów, użytkowników? Na te i ine pytania odpowie Małgorzata Jabłońska, wykładowca na kierunku Grafika Uniwersytetu SWPS. Spotkanie poprowadzi Natalia Bienias, projektantka działająca w obszarze digital. 

W ramach webinaru Małgorzata Jabłońska skoncentruje się na mózgu, twórcach i odbiorcach... A dokładniej będzie o tym, że odkrycia i hipotezy pojawiające się w obszarze neuronauki mogą objaśniać to, co dzieje się w sztuce i projektowaniu, zwłaszcza w projektowaniu graficznym. Istnieje już neurosztuka, neuroarchitektura, w kontekście architektury wnętrz został już zaproponowany neurodesign. W obszarze badania twórczości i komunikacji na linii twórca – odbiorca pojawili się, obok neurobiologów, neuroestetycy, neurohistorycy sztuki czy neuromuzeolodzy. 

W tym roku, w czerwcu, mija 20 lat odkąd Ramachandran, neurolog oraz Hirstein, psycholog, opublikowali na łamach Journal of Consciousness Science pionierskie osiem praw doświadczenia estetycznego. Ten zestaw praw – później poszerzone przez Ramachandrana o kolejne prawidło – wydają się interesujące nie tylko jako teoria, lecz także jako ponadczasowe, użyteczne zasady. Dostrzegalne w pracach i projektach, niezależnie od dziedziny i epoki. Gdzie i jak je widać? Na przykładach!