Komunikacja, nauka, biznes, społeczeństwo - rozmowa z prof. michaelem fleischerem

Prof. dr hab. Michael Fleischer - wybitny znawca komunikacji społecznej. Naukowo interesuje się teorią systemów, konstruktywizmem i lingwistyką kognitywną. Wsród wielu pól badawczych profesora znajdują się  m. in. problemy występujące w komunikacji społecznej, badania empiryczne i funkcjonowanie nauki w kontekście społecznym, społeczne funkcje reklamy, aktualne trendy w designie i rola designu dla społeczeństwa a także komunikacja międzykulturowa.  Jest dyrektorem Instytutu Grafiki we wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS, gdzie zajmuje się tematyką reklamy, komunikacji wizualnej, corporate identity oraz designem. W instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego jest kierownikiem zakładu projektowania komunikacji. W pracy wykładowcy najbardziej ceni fachowość, partnerstwo i dokonania. Michael Fleischer jest redaktorem naczelnym magazynu Communication Design Magazine i serii wydawniczej Projektowanie Komunikacji. Więcej: http://grafika.swps.pl/michael-fleisc...