(re)design designu – mariusz wszołek

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Libron ukazała się książka autorstwa Mariusza Wszołka pt. “Teoria i praktyka projektowania (komunikacji)”, w której - jak sam autor deklaruje - można oczekiwać pomysłu na przeprojektowanie projektowania. Pomimo tego, że w publikacji design rozumiany jest jako proces rozwiązywania problemów na drodze ich diagnozy i dostarczania rozwiązań prostych w użyciu, to nie trudno nie odnieść wrażenia, że autor poszukuje nowego interfejsu dla praktyki tworzenia i wytwarzania w formie refleksyjnego projektowania. 

Książka została podzielona na trzy główne części, które równie dobrze mogą stanowić odrębne, autonomiczne kategorie: część teoretyczna poświęcona jest próbie zbudowania ogólnej ramy teoretycznej dla designu komunikacji; druga część książki przedstawia różne oblicza projektowania - zwraca uwagę na zjawiska i mechanizmy, które w rezultacie pozwalają budować postawę kreatywną - pozwalają zrozumieć, czym jest projektowanie jako fach. Ostatnia część książki poświęcona jest wiodącej doktrynie projektowania - communication design, które odpowiada m.in. za organizację naszej codzienności społecznej. 

Fragment wstępu:

Nierzadko posługuje się językiem skomplikowanym, przez niektórych określanym jako hermetyczny, ale tylko wtedy, kiedy poziom opisu problemu sięga metaanalizy i dotyczy wybitnie abstrakcyjnych obszarów teorii komunikacji i designu. Tam, gdzie to było możliwe, starałem się schodzić do poziomu wewnątrzsystemowego – manifestacyjnego opisu zagadnienia z przywołaniem stosownych przykładów. Pokornie liczę na wyrozumiałość czytających wobec tej niestabilnej poetyki. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć słowa Michaela Fleischera, który zakończył swoją książkę o podobnym tytule Communication Design na wstępie książkę tak: „Proszę tylko jeszcze o wyrozumiałość, jeśli niektóre części książki wypadły bardziej (a może nawet nazbyt) osobiście, niż to w typowych publikacjach zwykle ma miejsce. Próbuję w ten sposób podkreślić, jak bardzo zależy mi na tym, o czym tu piszę” (Fleischer 2010a: 290). Również ja proszę o wyrozumiałość z tych samych powodów.

Z recenzji wydawniczej:


dr hab. Adam Nobis, prof. UWr

fragment recenzji Wielość i różnorodność podejmowanych wątków a także kompetencja autora, czyli znajomość literatury, rozumienie związanej z tym problematyki – to atuty pracy stanowiące o jej wartości (...) wielość i różnorodność problematyki, literatury, zgromadzonych informacji a także rozważań i propozycji sprawia, że praca może być bardzo przydatna jako podręcznik dla teoretyków i praktyków projektowania komunikacji. 


prof. dr hab. Jacek Joostberens fragment recenzji

Książka Mariusza Wszołka jest na wskroś wnikliwa i interesująca formalnie, tak pod względem efektów pracy badacza-naukowca, jak i spostrzeżeń człowieka ciekawego zachodzących nowych zjawisk w komunikacji. Ciekawość świata, zachodzących w nim zmian, konfrontowanie się z jemu współczesnymi, nadaje ciekawych znaczeń. Trafne interpretowanie i analityczne przetwarzanie uzyskanych treści, to nie lada wyzwanie, ekwilibrystyka komunikacji w opowieści o komunikacji.

  • autor: mariusz wszołek
  • recenzja: prof. dr hab. Adam Nobis, prof. dr hab. Jacek Joostberens
  • zdjęcia: mateusz antczak
  • wydawnictwo: libron
  • liczba stron: 697
  • isbn: 978-83-66269-60-6
  • księgarnia: libron 
  • do pobrania: pdf