wirtualna (współ)praca – publikacja cyfrowa

w myśl zasady „nic o was bez was”, zachęcamy wszystkie studentki i wszystkich studentów uniwersytetu swps do lektury publikacji cyfrowej, która powstała na bazie badania przeprowadzonego we wrocławskiej filii wśród przedstawicielek i przedstawicieli różnych kierunków. kilkuosobowy zespół, złożony z wykładowczyń i wykładowców katedry grafiki, postanowił stworzyć odpowiedź na sygnalizowane podczas zajęć problemy dotyczące zdalnej realizacji projektów grupowych. początkowo miał to być krótki zestaw dobrych praktyk. krótkim już teraz nazwać go nie można…

temat funkcjonowania w świecie online okazał się być złożony i wielowątkowy, równocześnie dość uniwersalny. w większości dostrzegamy zbliżone korzyści i narzekamy na podobne aspekty. wnioski płynące z przeprowadzonego badania, mądrości zaczerpnięte z dostępnej literatury i filmów, własne doświadczenia i wielogodzinne rozmowy – to wszystko przyczyniło się ostatecznie do powstania kilkunastu rozdziałów. 

wirtualna (współ)praca – z jednej strony wspólne działania (związane z realizacją studenckich projektów), z drugiej indywidualne trudności pracy zdalnej, które wpływają nie tylko na osobistą efektywność i samopoczucie, ale również rzutują na jakość kooperacji. te dwa obszary składają się na wyzwanie, przed którym rok temu stanęła cała społeczność akademicka. celem tej publikacji jest przybliżenie istotnych aspektów i przydatnych rozwiązań, dzięki którym w przyszłości łatwiej będzie wirtualnie współ(pracować). zawarte w publikacji podpowiedzi mogą przydać się nie tylko dzisiaj, gdy kończy się kolejny semestr zdalny, ale też w przyszłości. współpraca, a także praca w odsłonie online przypuszczalnie staną się nieodłącznym elementem naszej codzienności, nie tylko w akademickim kontekście. 

publikacja stanowi ciekawy przykład współpracy, która połączyła różnorodne perspektywy: dydaktyczną, ekspercką i studencką. jej efektem jest 11 rozdziałów, które mogą stanowić odrębne, autonomiczne materiały do samodzielnej pracy nad problematycznymi obszarami. istotnym założeniem jest jej użytkowy charakter (wyrażony w „praktycznych podpowiedziach”), uzupełniony o podstawowe zagadnienia teoretyczne („trochę teorii”). wszystko to ubrane w formę przystępną, nierzadko autoironiczną, opatrzone ilustracjami autorstwa studentek i studentów wrocławskiej grafiki.

publikacja nade wszystko jest hołdem wobec różnego rodzaju porażek, a dokładniej potencjałów z nich wynikających, o czym przeczytać można we wstępie:

„wierzymy w naukę wynikającą z doświadczania: sukcesów, ale przede wszystkim… porażek. mamy nadzieję, że ten zbiór problemów i błędów pokaże wam, że nie jesteście odosobnione i odosobnieni w ich popełnianiu. a jeśli dzięki praktycznym podpowiedziom uda się je ograniczyć lub wyeliminować, tym lepiej! pamiętajcie, że niezależnie od formy (zdalnej lub stacjonarnej), czas studiów to niezastąpiona okazja do testowania, eksperymentowania, poszukiwania. to bezpieczne środowisko do popełniania błędów i kształtowania wartościowych nawyków. studiujecie, żeby się rozwijać (poszerzać wiedzę, umiejętności, kompetencje). niech więc współpraca podczas projektów uczelnianych będzie wartościowym doświadczeniem. a ocena wpisana do wirtualnej uczelni, cóż… nie ona jest tutaj najważniejsza”.

  • autorki i autorzy: joanna burska-kopczyk, paulina woźniak, mateusz antczak, tomasz szeligowski
  • projekt graficzny i skład: mateusz antczak
  • redakcja i korekta: katarzyna płoszaj (uwr)
  • liczba stron: 234
  • do pobrania: pdf