Program studiów

kierunek grafika jest nowatorskim projektem ze względu na swoją specyfikę programową. po raz pierwszy łączymy program nauczania z zakresu komunikacji społecznej i grafiki. tym samym nasi absolwenci otrzymują wykształcenie zarówno w dziedzinie projektowania graficznego jak i w wymiarze komunikacyjno-społecznym.

Kandydaci

szukamy ludzi, którzy potrafią marzyć - to ważna umiejętność szczególnie w pracy kreatywnej - rozumieją, że widzenie świata jest różne w zależności od indywidualnych predyspozycji, nie szukają prostych odpowiedzi i nie chodzą na skróty, choć droga wydaje się być trudna i uciążliwa. kształcimy osobowości, a to nie lada wyzwanie.

Absolwenci

kształcimy sprawnych projektantów komunikacji wizualnej, którzy świat widzą przez okulary ciekawości i możliwości. Potrafią diagnozować problemy i proponować rozwiązania proste w użyciu dla końcowych użytkowników w dowolnej roli społecznej. Dajemy przestrzeń i możliwości, koncentrując uwagę na projektowaniu z ludźmi, o ludziach i dla ludzi. nasi absolwenci pamiętają również o tym, że ludzie potrzebują środowiska do życia i przeżycia.

Plan studiów

ciągle coś widać. ktoś to musiał zaprojektować.
kiedy jest już zaprojektowane, wtedy to też powinno działać.
a kiedy działa, wtedy to widać.
a widać to, co rzuca się w oczy.
a w oczy rzuca się to, co jest inne, nowe, nieoczekiwane.

studia I—ego stopnia

w ramach modułowego programu studiów graficznych koncentrujemy się w procesie dydaktycznym na kształceniu umiejętności i rozwoju kompetencji w zakresie projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów i studentek z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy widzenia, rozumienia i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie.

zagadnienia szczegółowe: cele i funkcje projektowania we współczesnym społeczeństwie, sposoby identyfikacji problemów projektowych i metody ich rozwiązywania, tworzenie wizerunku przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych oraz reorganizacja wizerunków już istniejących, praca kreatywna (creative thinking).

dlaczego grafika?

dlaczego nie, skoro to kogoś interesuje. oraz ponieważ zdobędzie się kompetencje, które się przydadzą. a bez nich jak wiadomo... jesteśmy ciekawi państwa. a dlaczego u nas? z tym jest problem, ponieważ nie możemy powiedzieć – bo jesteśmy dobrzy. jakby to wyglądało.

rekrutacja
Wybrane kursy:

- teoria komunikacji
- projektowanie komunikacji
- typografia
- layout/kompozycja
- graphic design
- fotografia
- corporate identity
- web design
- mobile design
- user experience
- e—publishing
- liternictwo
- prezentacje
- grafika 3D
- motion design