Małgorzata Ciesielska

2011–2014:  Interdyscyplinarne studia doktoranckie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: psychologia.

2010–2012: Studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

2009: Kurs pedagogiczny, ASP we Wrocławiu

2007–2010: Studia licencjackie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek: grafika,  ocena dyplomu – celujący.

2007/2008: Kurs tutorski w kolegium tutorów towarzystwa edukacji otwartej we Wrocławiu

2003/2004: Roczny program edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie

2001–2006: Studia magisterskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: pedagogika, ukończenie studiów z wyróżnieniem

1996-2001: Państwowe liceum sztuk plastycznych w Bielsku-Białej, kierunek: wystawiennictwo, ocena dyplomu – celujący.

2018/19: Nauczyciel akademicki na kierunku sztuka mediów. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

2014–2019: Nauczyciel akademicki na kierunku komunikacja wizerunkowa. Uniwersytet Wrocławski 

od 2012: Nauczyciel akademicki na kierunku grafika. Uniwersytet SWPS

2011–2014: Nauczyciel przedmiotów artystycznych. Studium dizajnu i fotografii Abrys we Wrocławiu

2011–2017: Trener i konsultant, członek zarządu. Fundacja kolegium tutorów we Wrocławiu

2007–2014: Pedagog, nauczyciel przedmiotów artystycznych, tutor. Autorskie licea artystyczne i akademickie Ala we Wrocławiu

2003–2007: Kierownik centrum wolontariatu. Stowarzyszenie pomocy wzajemnej „Być razem” w Cieszynie 


doświadczenie projektowe:

Realizowałam projekty graficzne głównie w obszarze typografii m.in. dla Narodowego Forum Muzyki, Politechniki wrocławskiej, Fundacji Świętego Mikołaja, fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, fundacji Rozwoju systemu edukacji, Urzędu miasta w Cieszynie. Część projektów dostępnych na: https://www.behance.net/gosiaacies7237

Główne zainteresowania naukowe i projektowe to typografia, systemy orientacji przestrzennej, projektowanie odpowiedzialne społecznie oraz projektowanie pomocy dydaktycznych.

Naukowo zajmuję się poznawczym aspektem uczenia się oraz adaptacją wiedzy z zakresu psychologii poznawczej do projektowania materiałów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się i zapamiętywaniu. W ramach pracy doktorskiej prowadzę badania podręczników szkolnych w kontekście poznawczych teorii uczenia się.

  1. Ciesielska M., Szczepanowski R. (2019). Wykorzystanie teorii obciążenia poznawczego w projektowaniu multimedialnych materiałów edukacyjnych. Kwartalnik Edukacja, nr. 1/2019.

  2. Ciesielska, M. (2018). Podróż w nieznane. Analiza systemu orientacji wizualnej terminalu Portu Lotniczego we Wrocławiu. W: M. Wszołek, M. Grech, A. Siemes (red.) Projektowanie komunikacji vol. 1. Wrocław, Wydawnictwo Libron.

  3. Ciesielska, M. (2018). Zdrowy design. Strefa Designu Uniwersytetu SWPS. Dostępne na:  https://design.swps.pl/strefa-designu/communication/2778-zdrowy-design.html (16.03.19)

  4. Ciesielska M. (2015). Emocjonalne życie liter. Nieświadomy wpływ właściwości kroju pisma na preferencje. W: A. Siemes, M. Grech (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 4, seria projektowanie komunikacji, Wyd. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  5. Ciesielska M., Szczepanowski R. (2014). Afektywny wymiar typografii. W: A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.), Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

  6. Ciesielska M. (2013). Komunikacja wizualna w działaniu. W: M. Wszołek (red.), Komunikacje w rozmowie, Wyd. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.