Michael Fleischer

tak, sądzę, że bez ciekawości wcale się nie da, a w tym zawodzie już na pewno nie, to i tak jedyny warunek dla niego. kruki bardzo lubię, kruki, wrony, te duże, czarne ptaki, no dobrze, wrony siwe są szare, czekam zawsze, żeby jesienią przyleciały, a wiosną potem znowu ich nie ma. czekam i cieszę się na wiosnę i jestem smutny, bo kruki zniknęły. udało mi się raz zaobserwować ich przylot, a raz sfilmować ich odlot. obserwuję je zawsze przez całą zimę. wydaje mi się, że kruki mają humor.

miejsca w sieci:

dane kontaktowe:

1952 urodzony. rodzice: rudolf i ilse fleischer.

1982-85 studia slawistyki i germanistyki na uniwersytecie w bochum.

1985 praca doktorska w dziedzinie slawistyki. ocena „summa cum laude”.

1985-86 roczny pobyt w rosji na zaproszenie akademii nauk (sektor po strukturnoj tipologii). stypendium deutsche forschungsgemeinschaft.

1988-1990 praca nad habilitacja na uniwersytecie w bochum. stypendium habilitacyjne deutsche forschungsgemeinschaft.

1989-90 profesura c3 w instytucie slawistyki uniwersytetu w oldenburg.

1990 habilitacja – 20. czerwiec 1990. venia legendi w dziedzinie slawistyki.

1991 przyjecie (na 5 lat) do programu heisenberga, deutsche forschungsgemeinschaft. liczne projekty w ramach tego programu.

1994 profesura c4 w instytucie slawistyki uniwersytetu we frankfurcie nad menem.

1996-97 profesura c4 w instytucie slawistyki uniwersytetu w bochum.

1999-2007 profesura w instytucie kulturoznawstwa uniwersytetu wrocławskiego.

2000/01 profesura komunikacja interkulturowa w instytucie lingwistyki stosowanej uniwersytetu poznańskiego.

2001… profesura corporate identity i public relations w instytucie nauk społecznych i dziennikarstwa dolnośląskiej szkoły wyższej we wrocławiu (www.dswe.wroc.pl).

2002-2007 kierownik katedry komunikacji społecznej w centrum studiow niemieckich i europejskich im. willy brandta uniwersytetu wrocławskiego (ww.wbz.uni.wroc.pl).

2002-2007 zastępca dyrektora centrum im. willy brandta.

2006 druga habilitacja w dziedzinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej na uniwersytecie poznańskim, na wydziale nauk społecznych.

2007 profesor w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, kierownik specjalności ‚communication design / projektowanie komunikacji i wizerunek organizacji’.

 1. Michael Fleischer, 2015, Notatki 2, Kraków,

 2. Michael Fleischer, 2014, Kapitał – niestety nie()ludzki., Kraków,

 3. Michael Fleischer, 2013, Notatki., Kraków,

 4. Michael Fleischer, 2012, Typologia komunikacji., Łódź,

 5. Michael Fleischer, 2012, Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa. (wespół z zespołem badawczym janKomunikant), Kraków,

 6. Michael Fleischer, 2011, Słownik polszczyzny rzeczywistej. (wespół z zespołem badawczym janKomunikant)., Łódź,

 7. Michael Fleischer, 2011, Komunikacja indeksalna., Łódź,

 8. Michael Fleischer, 2011, Reklama. Struktura i funkcje w wymiarze komunikacyjnym., Łódź,

 9. Michael Fleischer, 2010, Communication design czyli projektowanie komunikacji., Łódź,

 10. Michael Fleischer, 2010, Wartości w wymiarze komunikacyjnym., Łódź,

 11. Michael Fleischer, 2010, Estetyka tu i tam i jej wpływ na komunikacje., Łódź,

 12. Michael Fleischer, 2010, Wartości w wymiarze komunikacyjnym., Łódź,

 13. Michael Fleischer, 2010, Estetyka tu i tam i jej wpływ na komunikacje., Łódź,

 14. Michael Fleischer, 2009, Non-dualistyczny świat, konstruktywizm i Dogen Zenji. , Wrocław,

 15. Michael Fleischer, 2009, Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design., Łask,

 16. Michael Fleischer, 2008, Konstrukcja rzeczywistości, 2., Wrocław,

 17. Michael Fleischer, 2008, Koncepty – elementy sterujące komunikacji., Wrocław,

 18. Michael Fleischer, 2007, Ogólna teoria komunikacji., Wrocław,

 19. Michael Fleischer, 2006, Allgemeine Kommunikationstheorie., Oberhausen,

 20. Michael Fleischer, 2005, Der Beobachter dritter Ordnung. Über einen vernünftigen Konstruktivismus., Oberhausen,

 21. Michael Fleischer, 2005, Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie., Wrocław,

 22. Michael Fleischer, 2004, Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury., Wrocław,

 23. Michael Fleischer, 2004, Pies i człowiek – o komunikacji międzygatunkowej. , Wrocław,

 24. Michael Fleischer, 2004, Kognitywny wizerunek Wrocławia., Wrocław,

 25. Michael Fleischer, 2003, Wirklichkeitskonstruktion. Beiträge zur systemtheoretischen Konstruktivismusforschung. 383 S. [Konstrukcja rzeczywistości. Studia na temat systemowo-teoretycznych badań konstruktywizmu.] , Dresden,

 26. Michael Fleischer, 2003, Corporate Identity i Public Relations. , Wrocław,

 27. Michael Fleischer, 2003, System polskich symboli kolektywnych. , Wrocław,

 28. Michael Fleischer, 2002, Teoria kultury i komunikacji. 600 S, Wrocław,

 29. Michael Fleischer, 2002, Konstrukcja rzeczywistości. 350 S., Wrocław,

 30. Michael Fleischer, 2001, Kulturtheorie – systemtheoretische und evolutionäre Grundlagen. 550 S. [Teoria kultury – podstawy ujęcia systemowo-teoretycznego i ewolucyjnego] , Oberhausen,

 31. Michael Fleischer, 1998, Die Darstellung anderer Kulturen. Ermittlung von Stereotypen in deutschen Polen-Reiseführern. 380 S. (razem z Tüschau 16). [Prezentacja innych kultur. Stereotypy w niemieckich przewodnikach po Polsce] , Oberhausen,

 32. Michael Fleischer, 1998, Die subkulturellen Symbole der Punks. Eine empirische Untersuchung. 140 S. (razem z Tüschau 16). [Subkulturowe symbole punków. Wyniki badań empirycznych] , Oberhausen,

 33. Michael Fleischer, 1997, Das System der russischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 116) 160 S. [System rosyjskiej symboliki kolektywnej. Wyniki badań empirycznych] , München,

 34. Michael Fleischer, 1997, Weltbildgesteuerte Wirklichkeitskonstruktion, Band 2: Aspekte russischer und polnischer Kultur. (Beiträge zum Phänomen Weltbild). (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 57) 250 S. [Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości. Tom 2: Aspek, München,

 35. Michael Fleischer, 1996, Das System der deutschen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 200 S. [System niemieckich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , Bochum,

 36. Michael Fleischer, 1996, Weltbildgesteuerte Wirklichkeitskonstruktion. Beiträge zum Phänomen Weltbild. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 48) 220 S. [Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości. Studia na temat obrazu świata]. , München,

 37. Michael Fleischer, 1996, Die weltbildgesteuerte kulturelle Zeit- und Raumkonstruktion (Eine empirische Untersuchung an polnischem Material). (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 49) 184 S. [Sterowana przez obraz świata kulturowa konstrukcja czasu i przestrzeni (wyniki bada, München,

 38. Michael Fleischer, 1996, System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych. 200 S., Wrocław,

 39. Michael Fleischer, 1995, Das System der polnischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 39) 280 S. [System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , München,

 40. Michael Fleischer, 1995, Das System der polnischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 39) 280 S. [System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , München,

 41. Michael Fleischer, 1994, Die Wirklichkeit der Zeichen. Empirische Kultur und Literaturwissenschaft (Systemtheoretische Grundlagen und Hypothesen). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 480 S. [Rzeczywistość znaków. Empiryczne kulturoznawstwo i literaturoznawstwo (podstawy i hi, Bochum,

 42. Michael Fleischer, 1994, Problemy i hipotezy systemowej teorii kultury. Podstawy empirycznych badań tekstów i kultury. 160 S. , Wrocław,

 43. Michael Fleischer, 1994, Overground. Die Literatur der polnischen alternativen Subkulturen der 80er und 90er Jahre. (Eine Einsicht). (Reihe: Slavistische Beiträge, Band 316). 180 S. [Overground. Literatura polskich subkultur alternatywnych lat 80-tych i 90-tych. Przegląd] , München,

 44. Michael Fleischer, 1992, Das lyrische Werk von Tadeusz Peiper. Analyse und Konkordanzwörterbuch. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 32). 580 S. [Twórczość poetycka Tadeusza Peipera. Analizy i konkordancja] , München,

 45. Michael Fleischer, 1991, Die Semiotik des Spruches. Kulturelle Dimensionen moderner Sprüche (an deutschem und polnischem Material. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 422 S. [Semiotyka małych form. Kulturowe wymiary współczesnych małych form (na materiale niemieckim i polski, Bochum,

 46. Michael Fleischer, 1990, Information und Bedeutung. Ein systemtheoretisches Modell des Kommunikationsprozesses (und das Problem des Verstehens). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 190 S. [Informacja i znaczenie. Model procesu komunikacyjnego w ramach teorii systemów (i prob, Bochum,

 47. Michael Fleischer, 1989, Die sowjetische Semiotik. Theoretische Grundlagen der Moskauer und Tartuer Schule. (Reihe: Probleme der Semiotik. Band 9). 210 S. [Rosyjska semiotyka. Teoretyczne podstawy szkoły Moskiewsko-Tartuskiej] , Tübingen,

 48. Michael Fleischer, 1989, Die Evolution der Literatur und Kultur. Grundsatzfragen zum Entwicklungsproblem (ein systemtheoretisches Modell). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 250 S. [Ewolucja literatury i kultury. Główne aspekty problemu rozwoju (model z zakresu teorii syste, Bochum,

 49. Michael Fleischer, 1989, Eine Theorie des Kabaretts. Versuch einer Gattungsbeschreibung (an deutschem und polnischem Material). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 240 S. [Teoria kabaretu. Próba opisu gatunku (na materiale niemieckim i polskim)] , Bochum,

 50. Michael Fleischer, 1988, Die populäre Literatur. Analysen literarischer Randbereiche an slavischem und deutschem Material. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). Razem z Christianem Sappokiem. 460 S. [Literatura popularna. Analizy literackich obszarów granicznych na materiale s, Bochum,

 51. Michael Fleischer, 1987, Hund und Mensch. Eine semiotische Analyse ihrer Kommunikation. (Reihe: Probleme der Semiotik, Band 6). 185 S. [Pies i człowiek. Semiotyczna analiza ich komunikacji] , Tübingen,

 52. Michael Fleischer, 1986, Die polnische Lyrik von 1945 bis 1985. Entwicklung Generationenfolge Periodisation. 480 S. [Polska liryka od 1945 do 1985. Rozwój, Generacje, Periodyzacja] , Essen,

 53. Michael Fleischer, 1985, Nomenhäufigkeitsverteilungslisten zur Lyrik von Paul Celan. Statistik der Substantive und ihrer Komposita. 120 S. [Listy częstotliwości rzeczowników w liryce Paula Celana] , Essen,

 54. Michael Fleischer, , Komunikacja indeksalna., Łódź

 1. teoria systemów
 2. praca w paradygmacie empirycznym
 3. konstruktywizm
 4. teoria dyskursu
 5. lingwistyka kognitywna
 6. corporate identity i design