Piotr Szewczyk

Piotr Szewczyk.

Artysta multimedialny, projektant, wykładowca, inżynier…

Ukończył studia Architektury i Urbanistyki na Politechnice Śląskiej (mgr, inż., arch.). Jego praca naukowa z historii architektury została nagrodzona główną nagrodą Międzynarodowego Konkursu im. Prof. Jana Zachwatowicza organizowanego przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepsze prace dyplomowe wyższych uczelni.

Ukończył także studia wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (lic.); ponadto Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury. Ma na koncie zdany egzamin na uprawnienia księgowe. W wolnych chwilach lubi zajmować się muzyką.

Obecnie aktywny jest przede wszystkim na polu sztuki współczesnej (nowe media, rzeźba – w tym realizacje w przestrzeni publicznej, instalacja, grafika, malarstwo, animacja komputerowa). Łączy działalność artystyczną z poszukiwaniami teoretycznymi w różnych dziedzinach sztuki i techniki. Tworzy m.in. obiekty powstające przez połączenie precyzyjnego planowania z nieprzewidywalnością. Wykorzystuje w nich różne poszukiwania w obrębie materii i technologii.

Działalność artystyczną opiera na ciągłych poszukiwaniach, zarówno w formie jak i treści. Obok realizacji konceptualnych znaleźć można też dzieła skupione na poszukiwaniu emocji i piękna.

Uczestnik wielu artystycznych wystaw krajowych i zagranicznych (Francja, Szwecja, Niemcy, Grecja), wystaw dizajnu (Polska, Belgia, Portugalia, Czechy, Hiszpania, Węgry, Austria, Niemcy, Białoruś, Ukraina, Dania, Niemcy, Indie, Finlandia), a także festiwali filmowych (Polska – m.in. „Era Nowe Horyzonty”, Anglia, Irlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy, Rumunia, Hiszpania, Ukraina)

Jego praca „Space is the Place, man!” (z Małgorzatą Jabłońską) została włączona w 2005 roku do prestiżowej kolekcji polskiej sztuki współczesnej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Pracował w zespołach realizujących rozbudowane projekty architektoniczne, w tym wiele prac konkursowych.

Od roku 2001 prowadzi autorskie studio projektowe zajmujące się działaniami z zakresu projektowania produktu i grafiki użytkowej. Realizował różne projekty – od bardzo przyziemnych: projekty paneli sterowania, obudów urządzeń, maszyn produkcyjnych aż do działań na rzecz promocji kultury. Projekty jego autorstwa (sztućców i fotela) prezentowane były w ramach serii pokazów w Europie i Azji w cyklu „Designed in Poland”, organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W 2008 roku otrzymał drugą nagrodę za projekt prezentowany w ramach tejże wystawy. Jednak większa część jego działań projektowych związana jest z projektowaniem grafiki użytkowej – np. grafikami na produkty (rowery, ubrania sportowe), identyfikacji wizualnej dla nowych marek, publikacji (katalogów reklamowych dla firm i wydawnictw dla instytucji kultury), opakowań (zarówno od strony graficznej, jak i konstrukcyjnej) oraz akcydensów informacyjnych. Projektował zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i jednostek kultury. W ostatnich latach sporą znaczącą część działalności stanowiły plakaty i animacje promujące wydarzenia artystyczne.

Pracował na różnych kierunkach studiów o profilu artystycznym („Sztuka Nowych Mediów” i „Grafika” na PJWSTK o/Bytom, czy studiach podyplomowych, m.in. „Projektowanie Graficzne” na Politechnice Śląskiej). Uczył przedmiotów projektowych i artystycznych (formy przestrzenne, grafika komputerowa 2D, wizualizacje, sztuka komputerowa, przedmioty związane z projektowaniem publikacji, animacja). Od roku 2019 członek zespołu wrocławskiej katedry Grafiki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.