Wojciech Jastrzębski

Moje zainteresowania oraz doświadczenia wiążą się stosunkowo luźno związanymi ze sobą dziedzinami: filmem, prototypowaniem, elektroniką i badaniami komunikacji.

Asystent w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu produkcji i postprodukcji materiałów filmowych oraz grafiki 3D. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Komunikacja Wizerunkowa (Uniwersytet Wrocławski) oraz licencjackich na kierunku Grafika (Uniwersytet SWPS). W 2017 roku rozpoczął studia doktoranckie (Uniwersytet Wrocławski). W pozadydaktycznej praktyce zawodowej skupia się przede wszystkim na montażu filmów szkoleniowych i employer brandingowych. Obecnie realizuje także materiały filmowe na potrzeby Katedry Grafiki, w tym cykliczny projekt „Grafika: Historie” oraz dokumentację działalności bieżącej Galerii Grafiki. Interesuje się również technikami prototypowania produktu, elektroniką, drukiem 3D oraz możliwościami wykorzystania rozwiązań otwartoźródłowych (hardware i software) w projektowaniu.

dane kontaktowe:

  1. Jastrzębski W., 2017, Samosądy komunikacyjne – analiza propozycji kar występujących w komentarzach internetowych [w:] Teorie Komunikacji i Mediów 10, (red.) Wszołek M., Libron, 159-169.
  2. Jastrzębski W., 2018, Badanie komunikacji partii politycznych na podstawie fotografii publikowanych w internecie. Dziennikarstwo i Media 9. Metodologie i Praktyki Badawcze, 37-48.

 

  1. film wizerunkowy
  2. grafika 3d, druk 3d
  3. wykorzystanie technologii w sektorze kreatywnym
  4. badanie komunikacji w internecie (komentarze internetowe, analiza korpusowa)