Potrójny sukces — MTG 2024

miedzynarodowego_triennale_grafiki _plakat

24 maja 2024 r. o godz. 18.00 w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej Międzynarodowego Triennale Grafiki 2024 w Krakowie, pt. „Momentum”. Do wystawy głównej tegorocznej edycji międzynarodowe jury zakwalifikowało prace 132 artystek i artystów reprezentujących 38 krajów świata. Wśród nich aż 3 osoby reprezentujące naszą Katedrę: 

  • prof. Jacek Joostberens, 
  • dr Małgorzata Jabłońska 
  • dr Piotr Szewczyk.

Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie to prezentacja światowej grafiki artystycznej, którą wyróżnia, zarówno sposób podejścia do tradycyjnego warsztatu graficznego, jak i szereg przeprowadzonych eksperymentów w obróbce matrycy i realizacji odbitki graficznej.

Ze strony organizatora:

„Wystawa Główna Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie tym razem na różne sposoby opowiada o tym, czym jest Momentum. Słowo to, choć krótkie, zawiera w sobie wiele znaczeń, a wszystkie one okazują się być niezwykle aktualne w kontekście obecnego stanu świata. Momentum może oznaczać zarówno „siłę poruszającą”, co wskazuje na jego potencjał sprawczy, jak i: wagę, przyczynę, wpływ, czy znaczenie – to z kolei ukazuje je jako istotny czynnik rzeczywistości. Ponadto wśród słownikowych znaczeń pojawiają się określenia takie jak: skutek, poruszenie, ruch, przewaga, rozstrzygnięcie, zmiana. Ma także momentum swój odpowiednik w wyrazach: chwila lub moment. Wreszcie w naukach fizycznych – w języku polskim otrzymując nazwę „pęd” – opisuje mechanikę, tj. ruch i oddziaływanie obiektu fizycznego. Przy czym ruch ciała, podobnie jak jego prędkość określane są względem konkretnego (wybranego) układu odniesienia, który staje się także układem odniesienia dla momentum (pędu)”.

Mamy nadzieję, że za kolejne trzy lata potroi się też liczba artystek i artystów, którzy z ramienia Katedry zakwalifikują się do Wystawy. Zachęcamy do trzymania kciuków i składania gratulacji tym, którym udało się to w tym roku.