Projekt zmiany przez design

Naszą wiodącą specjalnością jest poszukiwanie społecznie wrażliwych rozwiązań problemów projektowych na styku prawa, komunikacji i projektowania graficznego – legal design.

Zajmujemy się wykorzystaniem społecznie zorientowanych doktryn projektowych do rozwiązywania problemów na drodze ich diagnozy i dostarczania rozwiązań prostych w użyciu. Pracujemy w oparciu o zasady partycypacyjnego (co-design) i społecznie zaangażowanego projektowania (humanity centered design), pełniąc rolę zewnętrznych doradców (design consulting) oraz badaczy, poszukujących odpowiedzi na to, jak w miejsce zmiany przez katastrofę, zaproponować zmianę przez design. Współpracujemy z organizacjami, które są świadome znaczenia budowania jasnego, klarownego i wolnego od sprzeczności profilu oraz komunikacji (również tej wizualnej), oraz tymi, którym bliskie jest wrażliwe społecznie i środowiskowo projektowanie.

Legal design wykracza daleko poza dostępność i czytelność. Legal design dotyczy zmiany społecznej.

Obszary specjalizacji:

  • Prowadzenie szkoleń z tematów związanych z legal design, human-centered design, social design i communication design
  • Rozwój specjalistycznych kursów z zakresu legal design
  • Realizacja projektów z zakresu wizualizacji informacji i wizualizacji danych
  • Realizacja projektów z zakresu projektowania komunikacji
  • Projektowanie współpracy z sektorem publicznym, prywatnym i obywatelskim
  • Rozwój programu badawczego z zakresu legal design

Dotychczas:

Credit Agricole, Pracuj.pl, ING, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzeczpospolita, Merc.

Legal design forum 3

Publikacje:

Zespół:

prof. Mariusza Wszołka dr Dorota Płuchowska dr Marcin Wysocki dr Wojciech Jastrzębski mgr Mateusz Antczak mgr Paulina Woźniak