Students mobility — Volda University College

volda

Z niemałą zazdrością przekazujemy Państwu informacje o możliwości semestralnego wyjazdu edukacyjnego do Norwegii. Szczegóły oferty:

Volda University College to położony na malowniczych fiordach uniwersytet kształcący w zakresie projektowania, grafiki użytkowej i szeroko rozumianych mediów cyfrowych. Dowiedz się więcej: VUC

Tutaj przy wsparciu nowoczesnej infrastruktury, akompaniamencie niezapomnianych widoków oraz wespół z międzynarodowym towarzystwem wiedzy, kompetencji i umiejętności możesz spędzić semestr, studiując animację, produkcję medialną czy projektowanie. Oferta skierowana jest do osób studiujących grafikę, dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz komunikację i media. 

Zapraszamy Państwa do składania aplikacji na wyjazdy w formule wymiany międzynarodowej, gdzie w ramach projektu Mobilność w szkolnictwie wyższym, o numerze EOG/21/K2/W/003 korzystamy z dofinansowania o wartości 93 700 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Oferujemy w tym zakresie pełne stypendium, które pokryje koszty związane z podróżą, pobytem oraz przygotowaniem językowym. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Wybrane kursy realizowane przez VUC w języku angielskim: Lista kursów

Zakres grantu:

Wysokość stypendium: 275 EUR ryczałt na koszty podróży, 1200 EUR za każdy miesiąc pobytu (koszty utrzymania). 

Dodatkowe środki na naukę języka angielskiego — 150 EUR

Przeznaczenie stypendium: koszty podróży, zakwaterowanie i pobyt

Liczba miejsc: 8 (4 miejsca w semestrze zimowym/4 miejsca w semestrze letnim)

terminy:

Zgłoszenia do 20.05.2022

Informacja o wyniku rekrutacji 25.05.2022

Rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym 01.09.2022

Rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim 15.01.2022

kontakt merytoryczny:

dr Mariusz Wszołek,
dr Krzysztof Moszczyński