Teoria i praktyka projektowania (komunikacji). (Re)design designu

Na zdjęciu: Czerwona okładka książki: Teoria i praktyka projektowania (komunikacji). (Re)design designu na czarno-białym tle

Mimo że design rozumiany jest w tej książce jako proces rozwiązywania problemów na drodze ich diagnozy i dostarczania rozwiązań prostych w użyciu, to nie trudno nie odnieść wrażenia, że autor poszukuje nowego interfejsu dla praktyki tworzenia i wytwarzania przyjmującego formę refleksyjnego projektowania. 

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Nobis
prof. dr hab. Jacek Joostberens

Projekt okładki:
Mariusz Wszołek

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Libron

Fotografia: 
Mateusz Antczak

„W niniejszej publikacji przeplatają się aspekty teoretyczne, jak również praktyczne zastosowania projektowania komunikacji (…).Takie ujęcie communication designu wynika z tego, że dyscyplina jest stosunkowo nowa, dynamiczna i nieprecyzyjna w zakresie obowiązywania. Dotychczas doczekaliśmy się dwóch wiodących pozycji na ten temat, które w możliwie ogólny sposób oddają charakter projektowania komunikacji (…). Chciałbym kontynuować rozpoczętą przez Michaela Fleischera w 2010 r. dyskusję nad zakresem obowiązywania projektowania komunikacji i statusem tego zagadnienia w ramach teorii komunikacji. Mam nadzieję, że nieco inne ujęcie niektórych aspektów communication designu – szczególnie w strukturze programów czy subsystemów communication designu – zaowocuje dalszą dyskusją i rozwojem tej doktryny projektowania”.

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz Wszołek, fragment Wstępu