Siła słów i obrazów - wystawy otwarte

sila slow

Podobno jesienna aura sprzyja snuciu refleksji, podobnie jak kontakt ze sztuką. Czas połączyć jedno i drugie. Galeria Grafiki zaprasza w swoje progi. W pierwszym miesiącu nowego roku akademickiego do odwiedzenia aż dwóch równoległych wystaw (a 18 października 2w1, czyli oprowadzania kuratorskie).

„APERN” – wystawa badawcza

Autorzy: Wojciech Beszterda, Michał Jakubowicz, Zdzisław Mackiewicz

W kwietniu 2022 roku, w ramach badań „Samo-miasto”, prowadzonych pod patronatem Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS w Słubfurcie – mieście wymyślonym przez artystów/ki, zaprezentowana została wystawa badawcza „APERN”. Miała ona na celu spotkanie z artystami/ki, wolontariuszami/ki, aktywistami/ki przybywającymi do Słubfurtu z różnych stron świata i pozyskanie ich zaufania do dalszej współpracy. Z powodu wojny w Ukrainie sala gimnastyczna w Słubfurdzkim ratuszu na kilka miesięcy zmieniła się w ogromny free-shop dla uchodźców/czyń. Słubfurdzka społeczność w pewnym zakresie pozbawiła się miejsca, w którym, według umowy, każdy mógł robić to, co chciał, o ile nie przeszkadzał innym. Zakład krawiecko-fryzjerski Dorothée powędrował na środek sali, Café Repair na pewien czas została zamknięta, tarcza do strzelania z łuku przestawiona została w kąt sali. Część społeczności odwołała zajęcia tańca, a inni – wspólne modlitwy. Na zebraniu panowała napięta atmosfera.

Michał Jakubowicz: Mogłem dużo opowiadać o projekcie badawczym „Samo-miasto”, ale w zamian zaprosiłem ludzi na ekspozycję swoich prac zlokalizowaną w ich free-shopie. Przedstawiała inspirujące mnie przedmioty i obrazy moich przyjaciół. Fotografie pomników wykonane smartfonem w warszawskim parku stały się pretekstem do rozmowy o polsko-niemieckich ziemiach uzyskanych, na których powstał Słubfurt i Nowa Amerika. Zdjęcia Wojtka Beszterdy pokazywały inne spojrzenie na temat pustki, którą miałem zamiar fotografować w Słubfurcie. Najbardziej komentowanym fotografem okazał się Zdzichu Mackiewicz, którego portrety przyciągały uwagę obecnych, empatyzowały. Wystawa jakby rozeszła się po kościach, przez kolejny miesiąc zmieniała usytuowania, ale dzięki niej zadomowiłem się i zyskałem perspektywę uczestnika.

Wojciech Beszterda i Zdzichu Mackiewicz zgłosili się do wystawy „APERN” na podstawie zaproszenia: współczesna grafika użytkowa jest często wynikiem otoczenia, które ją kreuje. Projektant graficzny jest nierzadko wykonawcą rynkowych pomysłów, wizerunków, autowizerunków i tożsamości, egzekutorem idei, projektantem obrazów nie rzeczy. Proces projektowy ulega podobnej dyfuzji co konstruowana za pomocą obrazów rzeczywistość. Dlatego tak ważne jest osadzenie działań użytkowych w praktyce artystycznej czerpiącej energię z samej siebie, z tego, co autopoetyckie.

Projekt „Samo-miasto” dotyczy sztuki monitorującej sztukę na granicy polsko-niemieckiej wobec kryzysu wyludniania strefy. Obserwacji poddana jest społeczność i terytorium Słubfurtu – inicjatywy nowego miasta tworzonego przez przygranicznych artystów w ramach idei konstruktywizmu społecznego. Działania monitorujące ukierunkowane są na uchwycenie przemian społecznych i ich śladów w tkance miasta. Przemiany społeczne traktowane są jako czynnik twórczy, czytelny w przestrzeni miejskiej, hipotetycznie tworzący przyjazne środowisko dla kreatywnej społeczności. Stąd koncentracja na społecznych strategiach radzenia sobie oraz ucieczki, porównanych z metodami sztuki współczesnej, takimi jak: znak pusty, zmiana kontekstu, upcycling, symulacja, rekonstrukcja, światy równoległe.

O autorach: 

Wojciech Beszterda – artysta, fotograf, kurator wystaw. Absolwent Liceum Plastycznego w Gdyni oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 1990 r. należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek Rady Artystycznej ZPAF w Warszawie (czwarta kadencja). Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 250 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą (Algieria, Austria, Dania, Holandia, Niemcy, Litwa, Słowacja, Włochy). Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, m.in.: Grand Prix XIV Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach, Wyróżnienie na 9. International Biennial of Miniature Art w Częstochowie.

Michał Jakubowicz – artysta wizualny używający w swoich pracach fotografii, filmu, obiektów, rysunku. Autor książek fotograficznych „Sub” (2018), „Subpark” (2016), zbioru badań „Eksperyment koło fotografii” (2018) oraz monografii „Medium na białym tle” (2007). Zainteresowany teorią i praktyką sztuk wizualnych jako sposobami namysłu nad kulturą i komunikacją. Profesor uczelniany w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Zdzisław Mackiewicz – absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1988 r. w Pracowni Serigrafii pod kierunkiem prof. Bogdana Przybylińskiego. Po studiach pracował w Zakładzie Plastyki Intermedialnej, a od 2004 r. wykłada w Zakładzie Grafiki UMK. Uprawia twórczość w zakresie fotografii klasycznej, cyfrowej, fotografii reklamowej, grafiki projektowej. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez Związek Polskich Artystów Plastyków.