Dorota Płuchowska

Lubię to, co robię, łykam czerwone pigułki, błądzę w króliczej norze, mogę pokazać drzwi, przejść trzeba samemu.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, trenerka komunikacji interkulturowej. Naukowo zajmuje się komunikacją międzynarodową i międzykulturową oraz zarządzeniem wiedzą w organizacji w paradygmacie społeczeństwa wiedzy. Wykładowczyni w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

 1. 2004, Przeobrażenia państwowości: współczesne dylematy na tle procesów globalizacji, integracji i regionalizmu, w: Problemy Europy i Dylematy Europejskiej Polityki na Przełomie Tysiącleci, pod red. R. Dudy i P. Mikiewicza, Wrocław.
 2. 2003, Unia Europejska: Leksykon Integracji, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wrocław.
 3. 1999, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polacy wobec Integracji Polski z Unią Europejską. Recenzja, w: „Welttrends”, nr 4, Poczdam.
 4. 1997, Euroregionen zwischen EU und Tschechische Republik sowie Polen. Einleitung, w: 2. Internationale Konferenz der Euroregionen, pod red. E. Jaedke i B. Kunzmann, Berlin.
 5. 1997, Prawno-polityczne aspekty regulacji „mniejszościowych” w Traktacie RP-RFN z 17.06.1991, w: „Zbliżenia”, nr 1(16), Wrocław.
 6. 1996, Ewolucja obrazu Polaka w oczach Niemców, w: Materiały z Konferencji: Stosunki Polsko-Niemieckie: Podobieństwa i Różnice w Mentalności, Szczecin.

 

 1. Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski; praca dydaktyczna w ramach studium doktoranckiego (1995-1996)
 2. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Berlinie; komunikacja zewnętrzna organizacji, konceptualizacja i realizacja międzynarodowych projektów i konferencji informacyjnych (1996)
 3. Bundeszentrale für Politische Bildung, Berlin; komunikacja zewnętrzna organizacji, dział informacji (2001)
 4. Institut für Migrations-und Aussiedlerfragen in Oerlinghausen, Niemcy; praca dydaktyczna i warsztatowa, konceptualizacja i realizacja projektów i warsztatów międzynarodowych (2004…)
 5. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław (2007-08)
 6. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski (2008-…)
 7. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław (2008-…)

 

Do 1995: Studia magisterskie, Katedra Badań Niemcoznawczych, Uniwersytet Wrocławski

1995-1998: Studia doktoranckie, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

1998-2001: Stypendium naukowe DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) i Prezydenta Freie Universität, Berlin: Stosunki międzynarodowe, komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa

2002: Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

2004-2006: Studia uzupełniające: Komunikacja społeczna, komunikacja polityczna i medialna, komunikacja w organizacjach, Wydział Socjologii, Universität Bielefeld, Niemcy

2006: Master of Arts w zakresie komunikacji politycznej, Wydział Socjologii, Universität Bielefeld

 

 1. funkcjonowanie społeczeństwa
 2. zarządzanie wiedzą w organizacji w paradygmacie społeczeństwa wiedzy
 3. koncepty komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej