Karol Krukowski

Wykładowca i popularyzator wiedzy historycznej, teoretycznej i praktycznej z dziedziny fotografii. Twórca, wydawca, przedsiębiorca, organizator plenerów i warsztatów. Autor kanału edukacyjnego o fotografii YouTube „Karol o fotografii”.

W swojej twórczości bada relację obrazu fotograficznego z tekstem i fenomen genius loci. 
W 2021 uzyskał stopień doktora sztuki na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, publikując książkę Pręgierz. Fotograficzny picture – book opowiadający o peęćsetleniej historii miasta z perspektywy stojącego na wrocławskim rynku pręgierza. W swoich publikacjach wykorzystuję fotografię do analizy relacji społecznych oraz oddziaływania miejsc na mieszkańców. W 2006 roku wspólnie z dr. Maciejem Bączykiem opublikował książę Niewidzialna Mapa Wrocławia, będącą zapisem i analizą postrzegania miasta z perspektywy osób niewidomych. W 2012 w ramach Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław, wydał publikację Przejście, będącą efektem pracy grupy studentów nad badaniem społecznej i kulturotwórczej roli architektury miejskiej. 

Zdjęcie portretowe Karola Krukowskiego