Michał Jakubowicz

Michał Jakubowicz (ur. 1977) absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych na podstawie rozprawy Forma jako ścieżka semiozy. W pracy naukowej zajmuje się badaniem form wizualnych w komunikacji społecznej, strukturami i systemami obrazów technicznych. Realizacje twórcze – fotografie, filmy, rysunki, teksty – prezentuje na wystawach w kraju i za granicą. Publikował m.in. w „Artluku”, „Communication Design Magazine”, „Dykcji”, „Exicie”, „Odrze”, „Pomostach”, „Ricie Baum”.

Autor monografii twórczości Jerzego Olka Medium na białym tle (2008), książki poetyckiej Żywa mapa i bitmapa (2015) oraz badań empirycznych publikowanych w ramach serii Badanie i projektowanie komunikacji (2014, 2015). Współautor antologii Poetyckie raporty z rzeczywistości, zakładki „Myślnik” na portalu o.pl, licznych katalogów artystycznych. Związany z wrocławską galerią 2p (2005–2006), krakowską Foto-Medium-Art (2007–2010) oraz grupą naukową Projektowanie Komunikacji. Wykłada na Uniwersytecie SWPS i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

miejsca w sieci:

dane kontaktowe:

 1. „Medium na białym tle”, ATUT, Wrocław, 2008.
 2. „Nieustające Fotografowanie. Poszukiwania w Obrębie Znaku i Języka oraz Poza Systemem”, Seminaria Naukowe WTN, Wrocław, 2008.
 3. „Na Drodze Sprzeczności – Rozmowa ze Stefanem Wojneckim”, [w:] S. Wojnecki: „Fotografia Podwójna Gwiazda Kultury”, ASP, Poznań, 2007.

 

 1. „Językowe Próby – Rozmowa ze Zbigniewem Dłubakiem”, „Artluk”, nr 3(9), 2008.
 2. „Multi-roz-widzenia”, [w:] J. Olek: „Piramidalnie”, Poznań, 2008.
 3. „Nie-doskonała Iluzja”, „Rita Baum 12”, 2007/2008.
 4. „Fotografia Poza Obrazem”, [w:] „Artluk”, Warszawa, nr 2, 2006, s. 60 – 61.
 5. „W Masce”, [w:] „Nowa Sztuka [Katalog]”, Kłodzko, Listopad 2006.
 6. „Intencje”, [w:] „Inspiracje [Katalog]”, Szczecin, Marzec 2006.
 7. „Photo Vision”, [w:] J. Olek: „A l’Infini du Miror”, Chambre a Part, Strasbourg, France, 2005.
 8. „Potrzeba Zmiany”, [w:] „Polowanie na Przedmioty”, Arsenał, Poznań, 2005.
 9. „Coś z Czegoś”, [w:] „Gazeta Malarzy i Poetów”, Poznań, nr 2, 2005.
 10. „Nieobliczalna Geometria. O Twórczości Kurta Fleckensteina. Tekst Wygłoszony we Wrocławskim Muzeum Architektury, Czerwiec, 2005.
 11. „Fotografia Czyli Akademia”, [w:] „Odra”, Wrocław, Lipiec-Sierpień, 2005.
 12. „Fotografia Logicznego Niepokoju. O Twórczości Andrzeja Lachowicza. [w:] „Wyjątkowy Punkt Widzenia”, Toruń, Wrzesień, 2005 r. Tekst Wygłoszony Podczas Otwarcia Wystawy.
 13. „Z Nantes”, „Odra”, 2005, nr 2, s. 128-129.
 14. „Krótka Droga do Bezwymiaru”, „Odra”, 2004, nr 7-8, s. 118-119.
 15. „Antykoncepcja Fotografii”, „Exit”, 2004, nr 4(60), s. 3614-3617.
 16. „Językowe Przygody Fotografii”, „Rita Baum”, 2003, nr 7, s. 169-171.
 17. „Nie-doskonała Iluzja” [Wstęp w:] J. Olek, „Bezmiar Bezwymiaru”, KOK, 2004, s. 7-12, ss.110.
 18. „Sztuki Wizualne”, Pod Red. M. Jakubowicz, D. Rumiancew, „Dykcja”, 1999, nr 11-12, s. 109-135.

 

 1. „Hidden Pictures”, „Foto-Medium-Art”, Kraków, Grudzień 2008.
 2. „Formalikony”, „TOK”, Trzebnica, Wrzesień 2007.
 3. „Między Liniami – Dialog z Wacławem Szpakowskim”, „Galeria 2 Piętro”, Wrocław, Listopad 2006.
 4. „Dłubak”, „Galeria 2 Piętro”, Wrocław, Październik 2005.
 5. „Nieustające Justowanie”, „ASP”, Poznań, 2004.

 

 1. fotografia, użycia i czynności fotografii
 2. forma jako ścieżka semiozy (w ramach doktoratu)
 3. badanie form wizualnych w komunikacji medialnej
 4. morfologie, struktury i systemy obrazów technicznych
 5. lingwistyka kognitywna
 6. corporate identity i design