Zmiana przez design. Legal design 7.0

Konstytucja, która angażuje

konstytucja_ktora_angazuje

Rok akademicki:
2023/24, semestr zimowy

Przedmiot: proces projektowy

Doradztwo i koordynacja przedmiotu:
dr Dorota Płuchowska →

Planowanie strategiczne:
Tomasz Szeligowski →

W ostatnich latach Konstytucja odmieniana była przez wszystkie przypadki. Co więcej — była i jest nadal przedmiotem prawnego i politycznego — w konsekwencji społecznego — sporu (o negatywnym dla jej samej wydźwięku). A nie taka przecież jest jej rola. Jako umowa społeczna, wynika z komunikacji społecznej i reguluje komunikację społeczną. Ba — reguluje też nasze życie, nie tylko społeczne (!). […] Konstytucja, leżąca u podstaw naszego prawa, dotyczy każdego z nas. Powinna być zatem znana nie tylko ze słyszenia. Czy tak jest? Podkreślając, że projektowanie, tak jak prawo, zorientowane jest na rozwiązywanie problemów społecznych, chcemy obalać mity, że konstytucja dotyczy prawników czy polityków, że jest trudna w lekturze i zniechęcająca „zwykłego” obywatela, niezajmującego się zawodowo obszarem prawa. Chcemy prowokować odbiorców i przekonać, że obcowanie z nią może być satysfakcjonujące oraz społecznie użyteczne.

Konstytucja, która angażuje