mariusz wszołek

Lubię design, moją pracę i gwiezdne wojny. Wiem, że kluski śląskie muszą mieć dziurkę. Rozumiem, że to wszystko nie jest takie proste. W projektowaniu lubię to uczucie ciekawości, kiedy nie wiadomo, co stoi za drzwiami.

Komunikolog. Adiunkt w katedrze grafiki uniwersytetu swps. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej manual i communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych na wydziale prawa i komunikacji społecznej oraz zastępca dyrektora instytutu projektowania Uniwersytetu SWPS. 

Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z neonet, pdg, mnisw, uniwersytetem wrocławskim autor bloga: na—magazynie.

wszolek
 1. design thinking
 2. communication design
 3. corporate identity
 4. reklama
 5. style życia
 6. komunikacja społeczna
 7. dyferencje rynkowe
 8. dyskursy wizualne

 

 1. [link] Wszołek M., 2021, Dyferencje vol. 1, wydawnictwo Libron
 2. [link] Wszołek M., Pielużek M., 2019 (red.) Manual: information design, Libron, Wrocław
 3. [link] Wszołek M., Grech M., Siemes A., 2019 (red.) Projektowanie komunikacji 2, Libron, Wrocław
 4. [link] Wszołek M., Grech M., Siemes A., 2019 (red.) Badanie komunikacji 2, Libron, Wrocław
 5. [link] Wszołek M., Grech M., Siemes A., 2018 (red.) Badanie komunikacji 1, Libron, Wrocław
 6. [link] Wszołek M., Grech M., Siemes A., 2018 (red.) Projektowanie komunikacji 1, Libron, Wrocław
 7. [link] Wszołek M., 2017. (red.) Teorie Komunikacji i Mediów 10, Libron
 8. [link] Wszołek M., 2017. (red.) Manual – reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, Libron, Wrocław
 9. [link] Wszołek M., 2018. (red.) Manual — Communication Design: Antologia, Libron, Wrocław
 10. [link] Brown T., 2016, Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i wpływa na innowacyjność (II wydanie)., Libron, (redakcja naukowa: Wszołek M., Grech M.), Tłumaczenie: Marta Hoffner
 11. [link] Aicher O., 2016, Świat jako projekt., Libron (redakcja naukowa (Wszołek M., Siemes A.), Tłumaczenie: Renata Darda-Staab, Irena Dębek
 12. [link] Wszołek M., Graszewicz M. (red.), Teorie Komunikacji i Mediów 9., Libron 2016
 13. [link] Wszołek M., Grech M., Siemes A., (red.) Communication Design: badanie i projektowanie komunikacji 6., Libron 2017
 14. [link] Wszołek M., Grech M., Siemes A., (red.) Communication Design: badanie i projektowanie komunikacji 5., Libron 2016
 15. [link] Wszołek M., (red.) Communication design: badanie i projektowanie komunikacji 3., Libron, 2014
 16. [link] Wszołek M., (red.) Komunikacje w rozmowie 3. Libron, 2015
 17. [link] Wszołek M., (red.) Komunikacje w rozmowie 2. Libron, 2013
 18. [link] Wszołek M., (red.) Komunikacje w rozmowie 1. Libron 2012
 19. [link] Wszołek M., 2021, Teoria i Praktyka Projektowania (komunikacji), wydawnictwo libron
 20. [link] Wszołek M., Płuchowska D., 2021, Manual: Legal design, wydawnictwo libron
 21. [link] Wszołek M., Gondek-Grodkiewicz A., Ciesielska M., Sowa K., 2017, Katalog prac studentów 2012-2016, wydawnictwo SWPS
 22. [link] Wszołek M., 2016, Reklama – perspektywa empiryczna, Libron
 23. [link] Wszołek M., 2015, Reklama – operacjonalizacja pojęcia, Libron
 24. [link] Wszołek M., Fleischer M., Siemes A., Grech m., Bednorz M., 2012, Style życia w komunikacji – komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa polskiego. Libron
 25. [link] Wszołek M., Fleischer M., Siemes A., Grech M., Bednorz M., Fąka P., Jankowska K., 2011, Słownik Polszczyzny Rzeczywistej, siłą rzeczy fragment. Wydawnictwo naukowe primum verbum

 

Wystawy i wernisaże:

 1. [kurator] Wirtualna wystawa „COVID-19 vs. ludzie” https://grafika.swps.pl/article/?id=1786
 2. [kurator] Wystawa „Moskwa, której już nie ma” https://grafika.swps.pl/article/?id=1770
 3. [kurator] Wystawa Zmiana przez design 1 http://grafika.swps.pl/zmiana-przez-design-vol-1/
 4. [kurator] Wystawa Zmiana przez design 2 http://grafika.swps.pl/zmiana-przez-design-vol-2/
 5. [kurator] Wystawa Zmiana przez design 3 http://grafika.swps.pl/zmiana-przez-design-vol-3/
 6. [kurator] Wystawa Zmiana przez design 4 http://grafika.swps.pl/zmiana-przez-design-vol-4/
 7. [kurator] Wystawa Zmiana przez design 5 http://grafika.swps.pl/zmiana-przez-design-vol-6-wystawa-prac-studentow/
 8. [kurator] Wystawa Teksty z życia 1 http://grafika.swps.pl/co-ty-sobie-myslisz-kolejna-odslona-projektu-teksty-z-zycia/
 9. [kurator] Wystawa Teksty z życia 2 http://grafika.swps.pl/wymowki-vol-2/
 10. [kurator] Wystawa Teksty z życia 3 http://www.swps.pl/wroclaw/wroclaw-aktualnosci/wroclaw-wydarzenia/10394-studenckie-wymowki

 

Udział w międzynarodowych projektach

 1. marzec 2010: Lehren im interkulturellen Kontext Komunikation-Interaktion-Prasentation, Oerlinghausen, Germany
 2. kwiecień 2011 Kompetenz fur Osteuropa – Interkulturelle Komunikation im deutsch-polnischen Kontext, Oerlinghausen, Germany
 3. luty 2015: Świat bez pieniędzy – warsztaty z design thinking, Oerlinghausen, Germany
 4. luty 2016: Przemoc bez mocy – warsztaty z design thinking, Oerlinghausen, Germany
 5. luty 2017: Warsztaty: transformation design z metodą: warsztat design thinking, Oerlinghausen, Germany
 6. Listopad 2019: Leaders in Universities Management — study visit at University of Helsinki (Finland). General topics: Digitalization, Brand management, Sustainability Science, Quality Management, etc. bip.nauka.gov.pl
 7. Sierpień 2020: Change by design or by disaster — life after COVID-19 — international workshop with Volda College University https://grafika.swps.pl/article/?id=1793

 

Projekty naukowo—inwestycyjne:

 1. Wykonawca: Dostosowanie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia w SWPS do potrzeb pracy i gospodarki poprzez utworzenie nowej specjalizacji z obszaru techniczno-informatycznego, PKOL.04.03.00-00-0044/12
 2. Wykonawca: Rozwój u studentów i studentek kierunku wzornictwo oraz grafika kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, POWR.03.01.00-00-K405/15

 

 1. [link] Lewe T., Wszołek M., 2023. „Visual Perspectives in Holocaust Memory Culture: Transition of Lived to Imagined Memory.” The International Journal of Design Education 17 (2): 95-114. doi:10.18848/2325-128X/CGP/v17i02/95-114 
 2. [link] Wszołek M., Moszczyński K., Lewe T., 2023 Why And How To Teach Design To Non-Designers, Amps Proceedings Series 30. ISSN 2398-9467
 3. [link] Wszołek M., Manipulacja kształtem opakowania a jego kognitywny obraz – wyniki badań, “Media i społeczeństwo” vol. 16/2022, doi.org/10.53052/MiS.2022.16.11 
 4. [link] Wszołek M., Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji), „Formy”  2022, 13
 5. [link] Wszołek M., The City as packaging for social communication, „AMPS Proceeding Series: Cities in a Changing World: Questions of Culture, Climate and Design” 2022 
 6. [link] Wszołek M., Empiricism in Design, „The International Journal of Design Education” 2022, 16(2), s. 103–111
 7. [link] Wszołek M., Zrównoważony rozwój i dizajn opakowań. W poszukiwaniu problemu projektowego, „Formy”  2021, 8
 8. [link] Wszołek M. (2021) Zrównoważony rozwój i dizajn opakowań. W poszukiwaniu problemu projektowego, Formy  8/2021 Dizajn z Poznania, ISSN 2657-8727
 9. [link] Wszołek M., Płuchowska D., (2021) To teach legal design – change design by design [W:] International Journal of English and Cultural Studies, Vol. 4, ISSN  (2575-811X)  E-ISSN  (2575-8101)
 10. [link] Wszołek M., (2020) Desemantyzacja komunikacji w projektowaniu (opakowań) [w:] dziennikarstwo i media vol. 14 dyskursy wykluczenia (red.) Nowak T. Ł., s. 133-144, doi: 10.19195/2082-8322.14.11 
 11. [link] Wszołek M., (2020) Strategie wzornicze a praktyki projektowe w projektowaniu opakowań [W:] Dziennikarstwo i Media vol. 13 Społeczności, relacje i doświadczenia
 12. [link] Wszołek M., (2020) When there is meaning in design? Two dimensions of the practice of designing (communication) [W:] UNIVERSITATIS LODZIENSISFolia Litteraria Polonica 2(57) 202  The Secret of Meaning. Meaning in Contemporary Media and under Dictatorship (red.) Marek Ostrowski i Anita Filipczak-Białkowska
 13. [link] Wszołek M., (2020) Asemantyczna obserwacja jako droga do przestrzeni środka — notatki z drogi [W:] Przestrzeń środka, 7 Mediations Biennale – Horyzont Zdarzeń 2020, (red.) Jabłońska M., Libron, Wrocław
 14. [link] Wszołek, M. (2019). Do czego służą opakowania–dwa wymiary funkcji w projektowaniu opakowań. Studia Ekonomiczne, 380, 140-160.
 15. [link] Wszołek, M. (2019).Dwa wymiary funkcji w projektowaniu opakowań. Badanie komunikacji 2, 107–138.
 16. [link] Wszołek M., 2018, Publiczność vs. Grupa Odniesienia w nauce o komunikacji [w:] Projektowanie komunikacji (red.) Wszołek M., Libron 1.
 17. [link] Wszołek M., 2018, Strategie akcelerujące pracę kreatywną [w:] Dyskurs artystyczny (red.) Habrajska G., Primum Verbum
 18. [link] Wszołek M., 2018, Systemowa Mechanika Zmiany — innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji [w:] Dziennikarstwo i Media 8
 19. [link] Wszołek M., 2018, Systemowa Mechanika Zmiany — innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym (red.) Habrajska G. Primum Verbum 
 20. [link] Wszołek M., 2018, Innowacja, postęp w kontekście projektowania komunikacji [w:] Kultura-Historia-Globalizacja
 21. [link] Wszołek M., 2017, Reklama a Corporate Identity — rola reklamy w procesie konstruowania się wizerunku organizacji [w:] Forum Lingwistyczna (red.) Loewe I., Katowice
 22. [link] Wszołek M., 2017, Genesys is skynet — przemyślenia o współczesnym projektowaniu [w:] Teorie Komunikacji i Mediów 10 (red.) Wszołek M., Libron
 23. [link] Wszołek M., 2017, Styl życia w komunikacji społeczeństwa [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611
 24. [link] Wszołek M., Moszczyński M., Mackiewicz P., 2017, Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu – wyniki badań empirycznych [w:] Communication Design: Badanie i projektowanie komunikacji 6 (red.) Wszołek M., Siemes A., Grech M., Libron, 77-123
 25. [link] Wszołek M., 2017, Dyferencje rynkowe w reklamie – wyniki badań [w:] Manual – reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji (red.) Wszołek M., Libron, 189-242
 26. [link] Wszołek M., 2017, Reklama – polityka komunikacyjna [w:] Manual – reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji (red.) Wszołek M., Libron,
 27. [link] Wszołek M., 2017, Jak wpadać na pomysły – strategie akcelerujące pracę kreatywną [w:] Manual – reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji (red.) Wszołek M., Libron, s. 269-292
 28. [link] Wszołek M., 2016 Obraz pojęcia reklamy w komunikacjach- wyniki badań [w:] Dziennikarstwo i Media 7 (red.) Borkowski I., Wrocław
 29. [link] Wszołek M., 2016, O dwóch dyskursach mówienia o reklamie [w:] Communication Design: Badanie i Projektowanie Komunikacji 5 (red.) Wszołek M., Grech M., Siemes A., Wrocław, Libron, s. 43—56
 30. [link] Wszołek M., Grech M., 2016, Komentarz do wydania II Zmiana Przez Design: jak design thinking zmienia organizacje i wpływa na innowacyjność [w:] Zmiana Przez Design: jak design thinking zmienia organizacje i wpływa na innowacyjność, Brown T., Wrocław, Libron, s. 11—20
 31. [link] Wszołek M., 2016, O dwóch dyskursach mówienia o reklamie, [w:] Teorie Komunikacji i Mediów 8 (red.) Graszewicz M., Atut, s. 19—32
 32. [link] Wszołek M., 2016, Funkcjonalna i strukturalna typologia reklamy [w:] Strategie twórcze w działaniu, (red.) Habrajska G., Ślósarska J., Łódź, Primum Verbum, s. 64-85
 33. [link] Wszołek M., 2016, Dyskursywne funkcjonały wizualne, [w:] komunikatywizm i przyszłość nauki XXI wieku (red.) Habrajska G., Primum Verbum, s. 373-393
 34. [link] Wszołek M., 2015, Moszczyński K., Algorytmizacja procesów projektowych [w:] Communication Design: badanie i projektowanie komunikacji 4 (red.) Grech M., Kraków, Libron, 2015, s. 173-195
 35. [link] Wszołek M., 2015, Konstrukcja wizerunku płci w reklamie lat 20., 30., 40., wyniki badań [w:] Znaczenia: kultura-komunikacja-społeczeństwo, Wrocław, ATUT, 2015, s.
 36.  [link] Wszołek M., 2015, Dyferencje rynkowe w reklamie [w:] Dziennikarstwo i Media (red.) Borkowski I., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego s. 237-247 
 37. [link] Wszołek M., 2014, Dyferencje rynkowe w reklamie – operacjonalizacja pojęcia [w:] Teorie komunikacji i mediów 7 (red.) Graszewicz M., Stasiuk-Krajewska K., Wrocław, ATUT
 38. [link] Wszołek M., 2014, Droga przez mękę – proces projektowania komunikacji [w:] góry i wędrowanie. prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Stępniowi (red.) Pacuła J., Bielsko-Biała
 39. [link] Wszołek M., 2016, Poetyka reklamy wiodącej [w:] Dziennikarstwo i Media (red.) Borkowski I., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2. 33-44
 40. [link] Wszołek M., 2013, Manipulacja barwą w obszarze znaku marki – wyniki badań empirycznych [w:] Teorie komunikacji i mediów 6, Graszewicz M., Jastrzębski J., ATUT 
 41. [link] Wszołek M., 2013, Zmiana paradygmatu w projektowaniu – o zrównoważonym projektowaniu komunikacji [w:] Komunikacje w rozmowie 2, Wszołek M., 
 42. [link] Wszołek M., 2013, Scenariusze autoprezentacyjne – wyniki badań, [w:] Communication design: badanie i projektowanie komunikacji, Grech M., Siemes A., Libron 
 43. [link] Wszołek M., Od inżyniera do designera – operacjonalizacja przestrzeni pracy projektowej, [w:] Komunikacje w rozmowie 1, Wszołek M, Libron 2012
 44. [link] Wszołek M., Operacjonalizacja przestrzeni badawczej – information design, [w:] communication design, projektowanie i badanie komunikacji, Grech M., Liberska-Kinderman K., Libron, 2012, 23-55
 45. [Wszołek M., Konstrukcja miłości w polskiej i niemieckiej kulturze – wyniki interkulturowych badań empirycznych [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Świat tekstu & świat dyskursu. 2012
 46. [link] Bednorz M., Grech M., Wszołek M., Krótka recenzja z wystawy, pokazać, wyjaśnić, prowadzić’, [w:] communication design magazine, (link), 2011, Wrocław, 27.10.2011
 47. [link] Wszołek M., Komunikacyjna kompetencja przestrzenna – wyniki badań empirycznych, [w:] teorie komunikacji i mediów 4, Graszewicz M., Jastrzębski J., 2011, Wrocław, ATUT
 48. [link] Wszołek M., Projekcja wzornictwa na percepcję i emocje grup odniesienia na przykładzie logo wybranej firmy, [w:] Teorie Komunikacji i Mediów 2, Graszewicz M., Jastrzębski J., wydawnictwo ATUT, 2008, 241-251
 49. Wszołek M., Wzornictwo w badaniach empirycznych, [w:] Współczesne teorie komunikacji 2, Łaba A., Wydawnictwo ATUT, 2009, 291-299
 50. Wszołek M., Mity i kity komunikacji, mediów i reklamy, [w:] PR w RP, Gackowski T., Gackowska A., Dziedzic J., Seria wydawnicza ogólnopolskich zjazdów analityków knopm, 2010, 154-163
 51. Wszołek M., Kognitywny wizerunek w kontekście komunikacji interkulturowej, [w:] Poznawać, Tworzyć, Komunikować, 2010, Łódź